Jeugdvakantie: welke paperassen moet je in orde maken?

Na de eerste maand waarin je een dag jeugdvakantie opneemt moet je 3 formulieren indienen bij de openbare Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of bij een van de particuliere uitbetalings-instellingen die zijn opgericht in de schoot van de syndicale organisaties:

- het formulier C103 Jeugdvakantie Werknemer dat je zelf invult
- het formulier C103 Jeugdvakantie Werkgever in tweevoud in te vullen door de werkgever.

  • Beide formulieren kunnen ten laatste tot februari van het jaar volgend op het  vakantiejaar ingediend worden.
  • De betaling gebeurt ten vroegste vanaf mei van het vakantiejaar en dit op basis van elk formulier C103 Jeugdvakantie Werkgever.
  • Blanco formulieren zijn te verkrijgen bij de plaatselijke werkloosheids-bureaus van de RVA of bij de uitbetalingsinstellingen.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij:

- Het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling bevoegd voor uw gemeente (www.rva.be).
- Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (www.hvw.fgov.be).
- Uitbetalingsinstellingen (www.rva.be> Partners > Uitbetalingsinstellingen.