Jeugdvakantie: heb jij er recht op?

De periode in het vakantiedienstjaar waarin je niet gewerkt hebt, geeft recht op jeugdvakantiedagen, in totaal 4 weken, vergoed door de RVA met jeugdvakantie-uitkeringen. Deze regeling geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Wat is jeugdvakantie?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon.

Met andere woorden, de jongere heeft recht op jeugdvakantiedagen, vergoed door de RVA met jeugdvakantie-uitkeringen, voor het vakantiedienstjaar waarin hij niet volledig was tewerkgesteld.

Voorwaarden

De voorwaarden om recht te hebben op jeugdvakantiedagen en -uitkeringen zijn:

  • nog geen 25 jaar oud zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies, leertijd of opleiding beëindigd hebben.
  • na deze beëindiging ten minste 1 maand als loontrekkende arbeid verricht hebben in de loop van het vakantiedienstjaar. Tijdens deze maand moet je minstens 13 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen kunnen aantonen in de zin van de werkloosheidsreglementering. Deze 13 dagen komen overeen met 70 uren.
  • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
  • De jeugdvakantie is een recht en geen verplichting.
  • Ook een jongere die deeltijds is tewerkgesteld heeft recht op jeugdvakantiedagen.
  • Een jongere die is tewerkgesteld is een activeringsprogramma en geniet van de vakantieregeling voor de "privé sector" heeft eveneens recht op jeugdvakantiedagen.

Let op!

De jeugdvakantiedagen kan je pas opnemen als je gewone vakantiedagen ten laste van de werkgever of vakantiekas opgenomen zijn.

Voorbeeld

Je bent op 1 oktober 2011 in dienst getreden bij de werkgever. In 2012 kan je 5 vakantiedagen (3/12 van 20) opnemen die door de werkgever betaald worden. Daarnaast heb je recht op 15 jeugdvakantiedagen in het 5-dagenstelsel (20 vakantiedagen - 5 gewone vakantiedagen = 15 jeugdvakantiedagen).

Jeugdvakantie-uitkering

De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van je gemiddelde dagloon tijdens de eerste maand waarin de jeugdvakantie wordt opgenomen.
• Het actuele bedrag kan je berekenen op: www.rva.be > verlof > jeugdvakantie.
• Voor de (halve) jeugdvakantiedagen kan de jongere geen beroeps- of vervangingsinkomen ontvangen.

I.s.m. SD Worx