Is het een goed idee om bevriend te worden met je baas?

"De werksfeer bij ons is uitstekend. Ook na de werkuren spreken we af onder de collega's. Ik kan heel goed opschieten met mijn baas. Maar soms neem ik wat afstand omdat ik niet goed weet of een vriendschap op het werk bevorderlijk is voor de goede gang van zaken. Is dat wel professioneel?"
Het advies van Sofie Mertens van ISW Limits

Positief voor de productiviteit

Op zich is er helemaal geen probleem wanneer professionele relaties ook vriendschappelijke relaties worden. Wanneer collega’s en/of baas goed opschieten en ook op een meer persoonlijke manier met elkaar omgaan heeft dit een positieve invloed op de sfeer op het werk en dus ook op de productiviteit. Bovendien zullen werknemers die goede sociale contacten hebben met hun collega’s en met hun baas beter gewapend zijn tegen stress en een hoge werklast. Vriendschap op het werk is dus een goede zaak.

Vermijd volgende valkuilen:

Professionaliteit eerst!

Op het werk ben je in de allereerste plaats om te werken. Waak er dus over dat je vriendschappelijke relatie(s) met je collega(‘s) je professionaliteit niet in de weg staan. Houd je babbel- en e-mailgedrag in de hand en let op voor ongepaste opmerkingen of andere grapjes in het bijzijn van anderen.

Iedereen gelijk voor de wet?

Als je een vriendschappelijke relatie hebt met je baas, moet je er rekening mee houden dat je geen onrealistische verwachtingen hebt ten opzichte van hem. Als leidinggevende kan hij jou geen speciale privileges geven. Plaats je baas/vriend niet in een ongemakkelijke situatie door te veronderstellen dat je meer mag dan een andere collega.

Er is leven naast het werk

Vriendschappen op het werk komen de sfeer en de prestaties ten goede, maar zorg ervoor dat je naast je werkvrienden ook goede contacten hebt met mensen die niets met je werk te maken hebben. Anders zul je misschien het gevoel krijgen dat je werk ook aanwezig is in je vrije tijd. Daarnaast is het mogelijk dat je je geïsoleerd zal voelen als jij of één van je vrienden/collega’s ooit veranderen van werk.

Pas op met kliekjes

Als jij en een aantal van je collega’s goede vrienden zijn, is de kans groot dat jullie elkaar vaak zullen opzoeken of bijvoorbeeld ’s middags samen gaan lunchen. Hier is uiteraard niets mis mee, maar waak erover dat andere collega’s zich niet uitgesloten voelen. Probeer een evenwicht te vinden tussen optrekken met je collega’s die je vrienden zijn en omgaan met je andere collega’s.

Collega’s zijn soms concurrenten

De kans bestaat dat je op een bepaald moment in een situatie terechtkomtwaar jij en je collega-vriend tegenover elkaar komen te staan, bijvoorbeeld wanneer jullie beide kandidaat zijn voor een bepaalde promotie. Hou er rekening mee dat dit kan en dat je relatie met je collega hierdoor misschien onder druk kan komen te staan.

Wat met sociale netwerksites?

Steeds meer werknemers zijn lid van Facebook of een andere sociale netwerksite en worden via die weg ‘vrienden’ met hun collega’s en/of baas. Hierdoor krijgen collega’s allerlei persoonlijke informatie over elkaar zoals foto’s, relatiestatus, gegevens over andere vrienden, persoonlijke interesses, enzovoort. Stel jezelf dus steeds de vraag welke collega’s je toevoegt als vrienden en welke informatie je deelt.

I.s.m. ISW Limits