Ik wil graag vier vijfde werken. Welk systeem is het voordeligst?

Om meer tijd voor mijn gezin te hebben, zou ik graag vier vijfde werken. Ik werk nu 1 jaar bij mijn huidige bedrijf en heb dus nog geen recht op 1/5de tijdskrediet. Welk scenario is voor mij het interessantst: effectief deeltijds gaan werken of kiezen voor een voltijds contract met een dag onbetaald verlof? Belangrijk, over 4 jaar zou ik eventueel wel willen overgaan op 1/5de tijdskrediet. Is dit in beide scenario's nog mogelijk? En welke impact heeft mijn keuze op mijn verlofdagen, vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioen en recht op werkloosheidsuitkering?
Het antwoord van Ann Tourné, SD Worx

A. Kan ik later nog overschakelen op 1/5de tijdskrediet?

Om in aanmerking te komen voor loopbaanvermindering met 1/5de, moet je voltijds tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag. Bij deeltijds werken is er niet voldaan aan deze tewerkstellingsvoorwaarde en zal je later dus niet kunnen genieten van 1/5de tijdskrediet.

In het andere scenario zal dit wel nog kunnen. Verlof zonder wedde wordt immers geneutraliseerd. Dit betekent dat deze periode niet worden meegeteld voor de berekening van de 12 maanden. Verlof zonder wedde verlengt dus, voor zijn duur, de periode van 12 maanden.

Lees meer over tijdskrediet.

B. Welke impact hebben beide scenario's op...

1. Verlof en vakantiegeld

Aangezien je verlofdagen en je vakantiegeld berekend worden op basis van je prestaties in het jaar voordien, zal je in beide scenario's evenveel moeten inleveren.

Meer weten over verlof en vakantiegeld?

2. Eindejaarspremie

Ook je eindejaarspremie wordt berekend op basis van je prestaties. Deeltijds werken betekent dus een 'deeltijdse' eindejaarspremie. Tenzij in jouw sector onbetaald verlof gelijkgesteld wordt met prestaties, zal ook in het andere scenario je eindejaarspremie lager liggen.

Wat je moet weten over de eindejaarspremie.

3. Recht op werkloosheidsuitkeringen

Deeltijds werken: Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen moet je als vrijwillig deeltijdse werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:
- tewerkgesteld zijn in een deeltijds arbeidsregime die normaal per week minstens 12 uren bedraagt of minstens 1/3 bedraagt van een voltijdse regeling in de firma;
- de werknemer hetzelfde aantal halve arbeidsdagen bewijst als het aantal volledige arbeidsdagen dat vereist is om voltijds toelaatbaar te zijn.
De referteperiode die in aanmerking wordt genomen bij een voltijdse werknemer wordt verlengd met 6 maanden.

Conclusie: verlies je je job, dan kan je een uitkering krijgen voor de uren waarop je gewoonlijk tewerkgesteld was.

Fulltime contract, 1 dag verlof zonder wedde: Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet je als werknemer binnen een referteperiode een bepaald aantal arbeidsdagen (en/of gelijkgestelde dagen) bewijzen. Werknemers in een voltijdse arbeidsregeling moeten:
- 624 arbeidsdagen bewijzen tijdens de periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen;
- bij gebreke daaraan, minstens 312 arbeidsdagen bewijzen in voornoemde referteperiode van 36 maanden én 1.560 arbeidsdagen tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de referteperiode;
- bij gebreke daaraan, minstens 416 arbeidsdagen bewijzen in de referteperiode van 36 maanden én per ontbrekende arbeidsdag 8 bijkomende arbeidsdagen tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de referteperiode.

Conclusie: Onbetaald verlof kan dus invloed hebben op het recht op werkloosheidsuitkeringen. In principe kan je bij onbetaald verlof van 1 dag per week nog aan deze voorwaarde voldoen.

4. Pensioen

Vrijwillig deeltijds werken heeft ook gevolgen voor het pensioen. Het pensioen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat de werknemer heeft gewerkt en op zijn deeltijds loon. Onbetaald verlof heeft eveneens gevolgen voor het pensioen. Dit verlof wordt namelijk niet meegeteld voor de berekening van het pensioen.

Conclusie

Wil je later nog overstappen op 1/5de tijdskrediet, dan kies je sowieso best voor een fulltime contract met een dag onbetaald verlof per week. Om in aanmerking te komen voor loopbaanvermindering met 1/5de, moet je immers voltijds tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag.

Voor je pensioen, je verlofdagen, je vakantiegeld en je eindejaarspremie maakt het niet zoveel uit welk scenario je kiest. Voor je recht op werkloosheidsuitkering is het fulltime contract het voordeligst. Je vergoeding zal hoger liggen dan in het andere scenario.

I.s.m. SD Worx