Ik mag mijn vakantie niet opnemen in de periode die ik wil. Hoe reageer ik?

"Ik ben ontgoocheld dat ik mijn vakantie niet kan opnemen in de periode die ik wil. Hoe zorg ik ervoor dat ik goed blijf samenwerken met mijn collega’s ondanks mijn frustratie?"
Het antwoord van An Thys, ISW Limits

Op iedere werkplek moeten we in mindere of meerdere mate samenwerken met collega’s. Soms gebeurt het dat we ons in bepaalde zaken benadeeld kunnen voelen doordat we rekening moeten houden met de wensen van anderen of met de verwachtingen die het werk zelf aan ons stellen. Zo kan het gebeuren dat je je eigen verlof niet volledig zelf kan plannen door de aard van het werk, zoals het verzekeren van een permanentie, het halen van een deadline of doordat een collega om welke reden dan ook het eerder verkrijgt.

Hoe ga je hiermee om? An Thys van ISW Limits geeft het antwoord.

Erken voor jezelf dat het niet leuk is

Uiteraard is het niet leuk als je je langverwachte vakantie op een ander moment moet nemen dan dat je gepland had. Accepteer voor jezelf dat je hierover ontgoocheld bent. Het geeft aan dat de situatie voor jou erg belangrijk is.

Maar sta er toch even bij stil hoe dit gelopen is

Je gevoelens van ontgoocheling zullen misschien minder erg zijn en minder lang blijven nazinderen als dit eenmalig gebeurt. Als je meent dat het altijd alleen jou overkomt, als het elk jaar op dezelfde manier loopt of als het altijd dezelfde collega is die voorrang krijgt, dan is het te begrijpen dat je ongenoegen groter is. Probeer dan in de eerste plaats erover te spreken met de betreffende collega of met je verantwoordelijke. Geef op een rustige manier je bedenkingen aan en probeer te luisteren naar de argumenten van de ander. Als dit gesprek op een constructieve manier verloopt, is de kans groot dat er goodwill is om de volgende keer jou hierin meer te erkennen.

Laat je ontgoocheling niet de bovenhand nemen

Belangrijk is alleszins om niet met negatieve gevoelens te blijven rondlopen. In de eerste plaats werkt dit op termijn niet motiverend voor jezelf. Je gaat misschien een houding aannemen van ‘ik doe enkel nog wat van mij gevraagd wordt’, ‘aan mij moeten ze niets meer vragen’. Dit heeft op termijn ook negatieve gevolgen voor de werking van je team, waardoor het risico op onderhuidse spanningen of openlijke conflicten toeneemt. Hier is niemand mee gediend. Ook is het uit den boze om de collega door wie je je plannen hebt moeten herzien, te gaan zwartmaken. Probeer deze collega daarentegen niet hier op af te rekenen. Hebben jullie voorheen een goede werkrelatie gehad, dan zou het jammer zijn dat deze hierdoor gehypothekeerd zou worden.

Maar probeer je frustratie een plaats te geven

  • Door sociale steun op te zoeken, bij een collega die je vertrouwt, bij je vrienden of familie. Contact met anderen is voor veel mensen immers een goede manier om problemen te verwerken. Uit je emoties en vertel wat je dwars zit. Vermijd daarbij zeker je negatieve gevoelens niet. Hierover vertellen zorgt voor een ontlading en zal je beter doen voelen. De ander heeft daar bovendien meestal veel begrip voor.
  • Door je doel bij te stellen. In plaats van je te blijven focussen op bijvoorbeeld een reis die je in die bepaalde periode had gepland, je te richten op de mooie kansen die een andere reisplanning biedt.

Kan je het verhelpen in de toekomst?

Ook al moet je je er deze keer bij neerleggen, toch kan het goed zijn om er samen met de anderen uit te leren voor de toekomst: je kan misschien zelf je verlof vroeger aanvragen, je kan afspreken met collega’s wie wanneer zijn verlof plant, misschien kan het werk ook anders gepland worden zodat iedereen zijn verlof op het gepaste moment kan nemen.