Ik ga maar af en toe met de fiets werken, kan ik een fietsvergoeding krijgen?

"Kan ik een fietsvergoeding krijgen als ik doorgaans met de wagen of trein naar het werk kom, maar sporadisch de fiets neem?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Vergoeding kosten woon-werkverkeer

Wanneer de werknemer met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, is de werkgever verplicht gedeeltelijk tussen te komen in de prijs van het vervoer.

De algemene reglementering legt echter geen verplichting tot tussenkomst op in geval van andere vervoermiddelen dan het openbaar vervoer (bv. wagen, fiets, …). Dat wordt overgelaten aan de sector of de onderneming zelf.

Fietsvergoeding

Wanneer je met de fiets naar het werk rijdt, heb je dus enkel recht op een vergoeding als je werkgever (of de sector waartoe hij behoort) dit voorziet.
Een fietsvergoeding  vormt een leuke extra. Zolang deze vergoeding een bepaald bedrag per kilometer (momenteel 0,21 euro) niet overschrijdt, hoeven hierop geen RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden.

Combinatie fiets en wagen

Stel dat je inderdaad in aanmerking komt voor de fietsvergoeding, maar doorgaans met de wagen naar het werk rijdt en hiervoor ook een vergoeding ontvangt van uw werkgever.

De vergoeding van kosten die je maakt om je met de wagen van uw woonplaats naar je werk te verplaatsen (en omgekeerd) zijn ook volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Fiscaal wordt slechts een bedrag van 370 euro (vanaf inkomstenjaar 2012) vrijgesteld …op voorwaarde dat je in de aangifte personenbelasting je werkelijke beroepskosten niet bewijst.

De regel is dat beide vergoedingen niet kunnen gecumuleerd worden…éénzelfde traject kan immers niet tweemaal vergoed worden. Eén van beide vergoedingen zal m.a.w. als loon beschouwd worden en onderworpen worden aan RSZ-bijdragen en belastingen.

Stel echter dat je jouw fietsverplaatsingen naar het werk vervolledigt met een ander vervoermiddel. Je rijdt bijvoorbeeld met de wagen  van thuis uit tot aan een P+R-terrein aan de stadsrand. Van daaruit vervolledig je jouw woon-werktraject met je vouwfiets.
In die situatie kunnen beide vergoedingen wél gecombineerd worden  -  weliswaar elk voor het overeenstemmende deeltraject - zonder dat zij daarbij hun gunstig parafiscaal statuut verliezen.

Ook wanneer je in de wintermaanden met de wagen naar het werk komt en in de zomermaanden met de fiets, kan je beide vergoedingen voor deze deelperioden combineren, zonder dat het voordelige parafiscaal regime verloren gaat.

Combinatie fiets en openbaar vervoer

Wanneer je met het openbaar vervoer naar het werk komt, en de werkgever tussenkomt in de kosten daarvan, is deze tussenkomst volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen én belastingen.

Wanneer je de fiets en het openbaar vervoer combineert, gelden dezelfde principes als bij de combinatie fiets - eigen wagen.

In principe is er dus geen cumul van beide vergoedingen mogelijk. Als beide verplaatsingswijzen vergoed worden, zal één van beide vergoedingen als loon beschouwd worden en onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen.

 Voor opeenvolgende deeltrajecten of deelperioden kan je dan weer wel genieten van de vrijgestelde fietsvergoeding in combinatie met de vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in het openbaar vervoer.

I.s.m. SD Worx