Ik ben ziek geworden door de klimaatregeling op kantoor. Kan ik een schadevergoeding vragen aan mijn werkgever?

"Ik heb last van keelpijn, hoofdpijn en moet voortdurend hoesten. Volgens mij komt dit door de airco op mijn werk. Kan ik hiervoor een schadevergoeding krijgen?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Klimaatregeling in de onderneming

We horen regelmatig in de pers dat het aantal werknemers, in gebouwen met een klimaatregeling, die te kampen hebben met diverse gezondheidsklachten (bijvoorbeeld hoofdpijn, sinusontsteking, …) stijgt. Deze ziektebeelden worden gegroepeerd onder de Engelse acroniemen SBS (Sick Building Syndrome), BRI (Building Related Illness) en/of MCS (Mutiple Chemical Sensitivity).

De oorzaken van deze ziektebeelden zijn complex. Talrijke omgevingsfactoren kunnen schade berokkenen aan het fysiologisch comfort en de gezondheid van de werknemer. De individuele gevoeligheden van de werknemer spelen hier ook een rol.

De lucht die we op het werk inademen kan aanmerkelijk meer vervuild zijn dan de buitenlucht. Deze vervuiling kan te wijten zijn aan slecht onderworpen of onderhouden klimaatregelingsinstallaties.  De luchtverversing per uur wordt onvoldoende, wat leidt tot een hogere concentratie van chemische en microbiologische vervuilende stoffen. Het onderhoud van dergelijke installaties is van groot belang, samen met regelmatige reiniging en verluchting.

Verantwoordelijkheid werkgever
Elke werkgever is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid, in de ruimste zin van het woord, in zijn onderneming. Het A.R.A.B. (art. 55 – 58) bevat duidelijke voorschriften op het gebied van de omgeving en hygiëne op de werkplaatsen. Zo moet er een behoorlijke lucht- en klimaatregeling in de werklokalen aanwezig zijn en moet de lucht voldoende ververst worden.

Het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft als doel de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers mogelijk te maken.  Het heeft onder andere betrekking op het domein van de arbeidshygiëne.

De diensten voor preventie en bescherming op het werk staan de werkgever bij en kunnen nagaan of de werkplaats voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Ziek door klimaatregeling?

Als je denkt dat de onzuivere lucht in de werkruimte aan de basis ligt van een gezondheidsprobleem, praat hier dan over met collega’s, je baas of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Het is namelijk altijd goed om te weten of het probleem zich bij anderen ook voordoet.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal je eventueel doorverwijzen naar een specialist.  Als hij vermoedt dat er een verband is tussen de ziekte en de klimaatregeling zullen er analyses uitgevoerd worden door de preventiediensten op het werk. Onderzoeken op het terrein door deze diensten kunnen nuttig zijn om het optreden van ziektebeelden of klachten te objectiveren

De werkgever zal eventueel maatregelen moeten nemen  om de problemen op te lossen.  Als de werkgever:

  • geen maatregelen neemt;
  • waardoor je gezondheidsprobleem aanhoudt; en
  • vaststaat dat je gezondheidsprobleem veroorzaakt wordt door nalatigheid van de werkgever,

dan kan je klacht neerleggen bij de bevoegde inspectiediensten of bij de rechtbank en daar eventueel een schadevergoeding eisen. De rechter zal enkel een schadevergoeding toekennen alsje kan bewijzen dat je effectief schade hebt geleden door de fout van de werkgever.