Hoeveel vakantiegeld krijgen bedienden?

Wie verlof neemt, verliest zijn inkomen uiteraard niet. Hij of zij krijgt in die periode vakantiegeld. Hoe zit de regeling precies in elkaar?

 

Salaris loopt gewoon door als je verlof neemt

Neem je verlof, dan zal je daar op je loonbriefje aan het einde van de maand niets van merken. Je loon loopt gewoon door. Dit is het enkelvoudig vakantiegeld.

 

Voor bedienden die geheel of gedeeltelijk met variabel loon worden bezoldigd, moet de werkgever ook vakantiegeld betalen op het variabel deel. Men neemt het variabel loon van de laatste 12 maanden (is betrokkene minder dan 12 maanden in dienst dan neemt men een fractie van de 12 maanden in overeenstemming met de periode van tewerkstelling) en gaat daar een daggemiddelde uit filteren dat men voor elke vakantiedag extra dient uit te betalen.

 

Vakantiegeld: 92% van je maandloon

Eens in het jaar, in theorie vlak voor je je hoofdvakantie opneemt, krijg je van je werkgever een extraatje bovenop je loon. Dat zogenaamde dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van je maandloon. In de praktijk kiezen veel bedrijven om praktische redenen voor één uitbetalingstijdstip bijvoorbeeld samen met de loonberekening van de maand mei of juni.

Ook hier geldt het principe dat bedienden die geheel of gedeeltelijk met variabel loon worden bezoldigd recht hebben op dubbel vakantiegeld op het gemiddeld variabel loon van de twaalf vorige maanden.

 

Bijzondere situaties

1. Hoe wordt je vakantiegeld berekend als je ontslag neemt?

De werkgever moet het vakantiegeld afrekenen op het moment dat de bediende uit dienst gaat, onder de wapens geroepen wordt of zijn beroepsactiviteit tijdelijk stopzet in het kader van voltijds tijdskrediet. Hij moet met andere woorden het enkel én dubbel vakantiegeld betalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dit vervroegd vakantiegeldbedraagt 15,34% van het loon van het lopende kalenderjaar.

 

Het totale bedrag dat je krijgt eens je vertrekt (het vertrekvakantiegeld of saldo vakantiegeld), bestaat enerzijds uit het vakantiegeld voor de dagen dat je nog niet hebt opgenomen in het jaar waarin je vertrekt en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt. Dit vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het loon van het vorige kalenderjaar, maar moet slechts worden berekend voor zover de bediende zijn vakantierechten nog niet heeft genoten.

 

2. Hoe wordt het vakantiegeld berekend als je deeltijds gaat werken?

De werkgever moet het vakantiegeld afrekenen wanneer een nieuwe arbeidsovereenkomst (of een addendum) met de bediende wordt gesloten die het gemiddelde aantal uren per week verlaagt. De volledige afrekening van het vakantiegeld moet gebeuren bij de uitbetaling van het loon van de maand december van het jaar waarin deze vermindering plaatsvindt.

 

Bij volgende verminderingen van prestaties dient het vakantiegeld te worden afgerekend:

  • een overstap van voltijds naar deeltijds
  • overstap naar deeltijds naar een deeltijds regime met minder uren per week
  • een overstap naar deeltijds ouderschapsverlof
  • overstap naar deeltijds tijdskrediet
  • overstap naar deeltijdse themaverloven (palliatieve zorgen, medische bijstand ed)

 

In december moet de werkgever betalen: het vervroegd enkel en dubbel vakantiegeld dat 15,34% bedraagt van het loon van het lopende kalenderjaar en het saldo enkel en dubbel vakantiegeld dat 15,34% bedraagt van het loon van het vorige kalenderjaar, indien dit nog niet werd uitbetaald. Vaste eindejaarspremies mogen echter niet opgenomen worden in de loonbasis bij deze afrekening.

 

i.s.m. SD Worx