Hoeveel vakantiedagen heb je als bediende?

"Ik ben enkele maanden geleden veranderd van job en vraag me af op hoeveel vakantiedagen ik als bediende recht heb. Hoe wordt dit berekend?"
Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

Aantal gewerkte maanden

Voor bedienden wordt het aantal vakantiedagen bepaald door de werkgever in functie van het aantal gewerkte maanden in het vakantiedienstjaar.

Voor elke volledige maand tewerkstelling (of gelijkgestelde afwezigheden) in het vakantiedienstjaar heeft een bediende recht op twee vakantiedagen in een zesdagenstelsel. De omrekening naar een vijfdagenstelsel gebeurt door per schijf van 6 vakantiedagen 1 dag in mindering te brengen.

Praktisch houdt men dus rekening met de volledige maanden. Deze hoeven niet noodzakelijk met kalendermaanden overeen te komen. Onvolledige maanden gaat men zoveel mogelijk samen brengen en daaruit mogelijk nog een aantal volledige maanden filteren.

Voorbeeld

Een bediende werkte van 1 januari 2010 tot en met 15 maart 2010 bij werkgever A. Van 16 maart tot 15 augustus was hij werkloos. Van 16 augustus tot en met 31 december was hij tewerkgesteld bij werkgever B.

Het aantal volledige maanden bedraagt in dit geval zes. Er zijn twee onvolledige maanden: maart en augustus. Samengevoegd is dit nog 1 extra maand. Deze bediende heeft dus recht op een aantal vakantiedagen op basis van 7 maanden prestaties.

Geen samenvoeging mogelijk

Wanneer het omwille van de zeer onregelmatige prestaties of het meerdere malen in en uit dienst gaan, moeilijk is om over te gaan tot samenvoeging, kan men het aantal gepresteerde en gelijkgestelde maanden berekenen aan de hand van het aantal dagen. Voor elke 24 dagen (of 20 in een vijfdaagse werkweek) mag men dan 1 maand rekenen.

Toch nog een onvolledige maand

Indien er na deze samenvoeging nog een onvolledige maand overblijft, is de werkgever niet verplicht hier rekening mee te houden. Billijkheidshalve doen vele werkgevers dit toch.

Indien de werkgever een onvolledige maand in rekening wil nemen, kan hij best een beroep doen op de tabel voor de arbeiders om eventueel nog een extra vakantiedag toe te kennen voor de onvolledige maand.

Tabel voor de arbeiders

Werk je in een 5-dagenstelsel...

Aantal prestatiedagen  en/of gelijkgestelde afwezigheden*

Aantal vakantiedagen per maand

10-19

1

0-9

0

*in het vakantiedienstjaar

... of in een 6-dagenstelsel?

Aantal prestatiedagen en/of gelijkgestelde afwezigheden*

Aantal vakantiedagen per maand

12-23

1

0-11

0

*in het vakantiedienstjaar

Voorbeeld 1

Een bediende met 9 volledige maanden prestaties en een onvolledige maand met 17 prestatiedagen in 2010, heeft dit jaar recht op 16 vakantiedagen in het vijfdagenstelsel, namelijk 15 vakantiedagen vermeerderd met 1 dag voor de onvolledige maand.

Voorbeeld 2

Een bediende met 9 volledige maanden prestaties en een onvolledige maand met 20 prestatiedagen in 2010, heeft dit jaar recht op 17 vakantiedagen in het vijfdagenstelsel. De onvolledige maand met 20 prestatiedagen nemen we immers als volledige maand in aanmerking en we kennen dus vakantiedagen toe in functie van 10 maanden prestaties.

Let op! Je kan je wettelijke vakantiedagen aanvullen met aanvullende vakantie.