Hoeveel vakantiedagen heb je als arbeider?

Voor arbeiders wordt het aantal vakantiedagen bepaald in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar. Op hoeveel vakantiedagen je recht hebt, kan je afleiden uit onderstaande tabel. De regeling is van toepassing voor arbeiders die voltijds werken of in een 5-dagenstelsel.

Aantal arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen
Aantal vakantiedagen
231 en meer
20
van 221 tot 230
19
van 212 tot 220
18
van 202 tot 211
17
van 192 tot 201
16
van 182 tot 191
15
van 163 tot 181
14
van 154 tot 162
13
van 144 tot 153
12
van 135 tot 143
11
van 125 tot 134
10
van 106 tot 124
9
van 97 tot 105
8
van 87 tot 96
7
van 77 tot 86
6
van 67 tot 76
5
van 48 tot 66
4
van 39 tot 47
3
van 20 tot 38
2
van 10 tot 19
1
van 0 tot 9
0

Arbeidsdagen voor deeltijders en voltijders niet-5-dagenstelsel

Voor deeltijders of arbeiders die voltijds werken, maar niet in een vijfdagenstelsel, moeten hun reële arbeidsdagen in het vakantiedienstjaar herrekend worden naar arbeidsdagen in het voltijds vijfdagenstelsel.

Dit gebeurt als volgt :

A x 5/R x Q/S

A: totaal aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen in een bepaalde tewerkstellingsituatie in het vakantiedienstjaar
R: gemiddeld aantal dagen per week waarin de werknemer geacht werd te werken op basis van zijn contract in het vakantiedienstjaar
Q: gemiddeld aantal uren per week waarin de werknemer geacht wordt te werken op basis van zijn contract in het vakantiedienstjaar
S: gemiddeld aantal uren per week waarin de voltijdse maatman van de werknemer geacht wordt te werken in het vakantiedienstjaar

Arbeidsdagen berekenen per tewerkstellingssituatie

Deze formule voor de berekening van de arbeidsdagen wordt toegepast per tewerkstellingssituatie waarin de werknemer in de loop van het vakantiedienstjaar tewerkgesteld was. Men kan bijvoorbeeld van tewerkstellingssituatie wijzigen wanneer men als voltijder naar een ploegenstelsel van gemiddeld 4,5 dagen per week overstapt, wanneer men overstap van voltijds naar een deeltijds arbeidsregime, enzovoort.

Afrondingsregels

De resultaten van deze formule voor arbeidsdagen wordt uitgedrukt in dagen afgerond tot twee decimalen. Indien een werknemer gedurende eenzelfde vakantiedienstjaar gewerkt heeft onder verschillende arbeidsstelsels, wordt de afronding toegepast op het eindresultaat. In dit geval zal men, indien het eerste cijfer na de komma kleiner is dan vijf, geen rekening houden met de decimalen. In geval van decimalen gelijk aan vijftig of hoger dan vijftig wordt er afgerond naar een hogere eenheid.

Altijd voltijdse vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen wordt op de vakantiecheque altijd uitgedrukt in voltijdse vakantiedagen en in het vijfdagenstelsel. Daarom zal de werkgever zelf het aantal vakantiedagen op de vakantiecheque moeten herrekenen voor deeltijders of arbeiders die voltijds werken maar niet in een vijfdagenstelsel.

Vakantiecheque

Het aantal voltijdse vakantiedagen, uitgedrukt in het vijfdagenstelsel, zal afgedrukt worden op de vakantiecheque die de werknemer ten vroegste in de maand mei ontvangt. De werkgever kan deze gegevens vanaf mei ook on line raadplegen op de website van de RSZ.

Reële vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen die de arbeider effectief kan opnemen hangt af van het arbeidsstelsel waarin de arbeider bij de opname werkt. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie beschouwt het de taak van de werkgever om deze voltijdse vakantiedagen om te rekenen naar aantal reële vakantiedagen die de arbeider kan opnemen. Alleen de werkgever kent immers het arbeidstelsel van de arbeider in het vakantiejaar.

Let op! Je kan 'ontbrekende' wettelijke vakantiedagen aanvullen met de Europese vakantie ('aanvullende vakantie').

Lees het volledige dossier over vakantierecht en duur.

I.s.m. SD Worx