Hoelang op voorhand moet ik verlof aanvragen?

Ik moet onverwacht ergens naartoe en wil daarvoor een dag verlof vragen, maar mijn baas weigert. Hoelang op voorhand moet ik verlof dan wel aanvragen ?
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

De vakantiewetgeving bevat zelf geen modaliteiten die de opname van vakantie regelen en laat veel vrijheid aan de werkgever om dit binnen zijn onderneming zelf te regelen. Bij voorkeur worden de afspraken vastgelegd op ondernemingsniveau.

Het is dus mogelijk dat het arbeidsreglement bepaalde regels voorschrijft in verband met de aanvraag van de vakantie. Dit om continuïteitsredenen. Een regel dat de vakantiedag moet aangevraagd worden binnen een bepaalde tijdspanne behoort hiertoe. Ook kan er afgesproken worden dat in bepaalde periodes de opname van vakantie niet toegelaten is voor de werknemers of bepaalde categorieën van werknemers. Het reglement kan zelfs een voorrangregeling bepalen om te voorkomen dat alle werknemers gelijktijdig vakantie opnemen waardoor de arbeidsorganisatie ernstig verstoord zou worden.

De spelregels vastgelegd in het arbeidsreglement binden zowel werkgever als werknemer.

Reglement of niet, als werknemer kan je nooit eenzijdig de data van je vakantie bepalen. De hoofdregel is dat vakantie steeds in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen.

Je hebt dus altijd het uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord van de werkgever nodig. Wanneer de werknemer zonder het akkoord van de werkgever afwezig blijft, is hij ongewettigd afwezig en zal hij geen loon ontvangen voor die dag.

De werkgever van zijn kant mag het de werknemer echter niet onmogelijk maken zijn wettelijk vakantiedagen op te nemen. Wettelijk vakantie is een recht.

Goede afspraken maken goede vrienden !