Hoelang mag mijn partner thuisblijven als de baby geboren is?

De geboorte van een kind geeft jou als vader of meeouder (lesbische partner of samenwonende partner die het kind niet erkend heeft) recht op een klein verlet van 10 dagen. Dit wordt ook wel geboorteverlof, vroeger vaderschapsverlof genoemd.

Wie heeft recht?

Het geboorteverlof verlof kan slechts éénmaal genoten worden per kind.

De werknemer waarvan de afstamming wettelijk vaststaat heeft voorrang. Is het kind buiten het huwelijk geboren dan kan het vaderschap bewezen worden door een bewijs van erkenning afgeleverd door de burgerlijke stand.

Staat de afstamming wettelijk niet vast, dan komt het recht in dalende volgorde toe aan de werknemer die op het ogenblik van de geboorte:

  • gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;
  • wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
  • sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Wanneer opnemen?

Deze 10 dagen moeten worden opgenomen binnen een periode van vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Voor geboortes vanaf 1 april 2009 is de opnameperiode verruimd tot 4 maanden ipv 30 dagen. De tien dagen mogen in één keer of gespreid opgenomen worden.

Indien je deeltijds werkt, hoeven deze 10 dagen niet geproratiseerd te worden in functie van je arbeidsregime.

Loon?

De eerste drie dagen wordt het loon van de vader gewoon verder uitbetaald door de werkgever, de resterende 7 dagen worden uitbetaald door het ziekenfonds. Die tussenkomst bedraagt 82% van het loon, geplafonneerd op een maximum maandloon van 3.224,15 euro (bedrag op 01.05.2011).

Meerling?

Ben je de gelukkige ouder van een tweeling geworden, dan mag je niet zomaar de 10 dagen klein verlet maal twee doen. Ook voor een meerling blijft je recht op klein verlet beperkt tot 10 dagen.

Lees het volledige dossier over zwangerschap

I.s.m. SD Worx