Hoe reageren collega's op een dronken medewerker?

Collega’s en leidinggevenden zien problemen van dronken medewerkers dikwijls door de vingers. Op lange termijn heeft dat echter negatieve gevolgen.


In het begin reageren de collega’s vaak niet onmiddelijk als er een probleem wordt geconstateerd en tolereert men de fouten. Ze vangen het werk op, verdoezelen fouten en beschermen elkaar. Hiermee zijn noch zijzelf, noch de betrokkene, noch de organisatie gebaad. De moeilijkheden blijven steeds verder groeien en na verloop van tijd zijn de collega’s het beu. Er ontstaan spanningen, conflicten en frustaties. Die zorgen voor verminderde prestaties, personeelsverloop, slechte teamwerking, verzuim, ...

De reflex om het in het beginstadium voor je collega op te nemen, noemt men vaak co-afhankelijkheid: vanuit de houding die de collega’s in eerste instantie aannemen wordt het drankgebruik in stand gehouden omdat de persoon niet geconfronteerd wordt met de nare gevolgen van zijn gedrag.

Lees het volledige dossier over dronkenschap op het werk.