Hoe reageer je op pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk?

Sinds 16 juni 2007 valt de wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk onder het bredere domein 'psychosociale belasting veroorzaakt door het werk'. Stress die voortvloeit uit de werkomstandigheden, conflicten tussen collega's, geweld of ongewenst seksueel gedrag leiden tot een psychosociale belasting met een weerbots op de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer.

De gevolgen zijn niet te onderschatten: slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk, ademproblemen, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, maar ook depressie, verminderde motivatie, angsten en zelfs suïcidale gedachten.

Wat kan de werkgever doen?

Werkgevers moeten preventiemaatregelen nemen tegen stress, conflicten en buitensporig gedrag. Als er op dergelijke situaties niet gereageerd wordt, kunnen ze namelijk leiden tot geweld en ongewenst seksueel gedrag. Hoe ga je tewerk?

  • Schakel situaties uit die geweld of ongewenst seksueel gedrag tot gevolg kunnen hebben.
  • Werk een interne procedure uit voor je bedrijf. De procedure moet het slachtoffer de mogelijkheid geven om steun en het nodige advies te krijgen en op een snelle en onpartijdige interventie beroep te kunnen doen.
  • De slachtoffers bijstaan, bijvoorbeeld door de werknemers die slachtoffer waren van onrechtmatig gedrag te begeleiden om opnieuw in het bedrijf aan de slag te gaan.

De werkgever moet eveneens een preventieadviseur aanstellen gespecialiseerd in preventie van psychosociale belasting veroorzaakt op het werk. De werkgever kan eveneens een of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die uitsluitend tussenkomen bij informele bemiddeling.

Wat als het jou overkomt?

De werknemer die het slachtoffer wordt van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan op verschillende manieren tot actie overgaan:

Wie een klacht indient, kan zich ook richten tot zijn vakbond of verschillende verenigingen die, onder bepaalde voorwaarden, een gerechtelijke procedure kunnen opstarten. Een slachtoffer moet zijn situatie openbaar durven te maken zonder vrees voor represailles in zijn loopbaan. Daarom is een werknemer beschermd tegen ontslag van zodra hij een gemotiveerde klacht neerlegt.

Meer informatie vind je op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en op www.respectophetwerk.be