Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Hoe reageer je op pesterijen?

Een eerste belangrijke stap is dat je zelf de kenmerken van pesten op het werk herkent.

 

Eens je het herkend hebt, moet je er ook effectief iets aan willen doen. Als je het werk niet graag doet en toch van job zal veranderen, is het misschien niet nuttig te veel energie te steken in het veranderen van de situatie. Wie graag in dezelfde onderneming wil blijven werken, kan misschien iets hebben aan onze tips die hierna volgen.

Verlies je evenwicht niet

Het doel van pestgedrag is het destabiliseren van de slachtoffers. Misschien kan het nuttig zijn een rustperiode in te lassen om psychische weerstand op te bouwen. In sommige gevallen is het aangewezen om professionele hulp te zoeken om je evenwicht te herstellen.

Laat je niet meeslepen door pestgedrag

Het slachtoffer moet doen alsof het hem allemaal niets kan schelen. Reageren met agressie (zowel verbale als non-verbale) zorgt er enkel voor dat je in de kaart van de daders speelt. Zij kunnen dan beweren dat zij het slachtoffer zijn, of je kan in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Wees steeds op je hoede

Het slachtoffer moet opletten voor fouten van zijn kant – zowel professionele fouten als foute reacties. De daders zullen immers willen bewijzen dat je je werk niet goed doet om je op die manier buiten te werken. Blijf dus wantrouwig blijven om niet in moeilijkheden te geraken.

Psychologische begeleiding

Sociale ondersteuning is erg belangrijk om de dader aan te kunnen. Indien je niet bij je naaste collega's terecht kan of wanneer het bedrijf waar je werkt geen sociale dienst biedt, kan je je tot volgende personen wenden:

  • je manager
  • de verantwoordelijke van de afdeling Human Ressources
  • de arbeidsdokter 
  • de vakbondsafgevaardigde of het vakbondssecretariaat

I.s.m. AristA

asset/50595