Hoe leg je pesters het zwijgen op?

Pesten op het werk blijft een thema dat steeds terug opduikt. Wat kan je als bedrijf doen om pesterijen op de werkvloeren tegen te gaan? Dr. Guy Notelaers van de School of Business and Economics aan de univeristeit van Maastricht geeft tekst en uitleg.

1. Investeer in leiderschap

Volgens Guy Notelaers moeten bedrijven in de eerste plaats sleutelen aan de leidinggevende capaciteiten van hun managers als ze pestgedrag willen voorkomen. “Te weinig managers in onze bedrijven hebben geleerd hoe ze leiding moeten geven. Ze worden benoemd tot manager omdat ze technisch vaardig zijn, niet omwille van hun leidinggevende capaciteiten. Als er gepest wordt, durven ze vaak niet op tijd in te grijpen.”

2. Herken de voedingsbodem voor pesten

“Een slechte werkorganisatie, een falend leiderschap en normvervaging vormen een vruchtbare bodem voor pesten in ondernemingen. Er moet ook heel goed gelet worden op de werkstress, want een te hoge werkdruk zal ervoor zorgen dat mensen fouten zullen maken. Die fouten kunnen dan weer wrevel oproepen bij hun werkmakkers. En die wrevel kan ontaarden in het pesten van de ‘zwakkelingen’.”

3. Voorzie rapporteringsmogelijkheid

“Elk bedrijf zou over een duidelijke, toegankelijke procedure moeten beschikken om pesten te signaleren. Als het pesten zo erg geworden is dat het slachtoffer daardoor een trauma oploopt, zal een gesprekje met een vertrouwenspersoon op het werk niet volstaan. Dan zal er gezorgd moeten worden voor de juiste therapie bij een professioneel hulpverlener.”

4. Pak de dader aan

“Ik ben er voorstander van dat in extreme gevallen daders om dwingende redenen ontslagen worden. Een dader kan ook overgeplaatst worden naar een andere dienst. Als het een kaderlid of een ploegbaas is, kan hij zelfs gedegradeerd worden. Maatregelen tegen daders moeten alleszins duidelijk maken dat pestgedrag in het bedrijf niet beloond wordt.”

Tekst: Jan Stevens