Hoe kunnen we langer werken leefbaar houden?

Het is officieel: we zullen allemaal langer moeten werken. Het voorstel van de regering-Michel om de pensioenleeftijd binnen 15 jaar op te trekken tot 67 werd eind juni goedgekeurd door de Kamercommissie. Bovendien wordt het brugpensioen verstrengd of zelfs onmogelijk gemaakt. Blijft de vraag: hoe houden we dat langer werken leefbaar?

 

Vier voorstellen

Om langer werken ook ‘werkbaar’ te maken legt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) deze vier voorstellen op tafel:

 

- Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten een leeftijdbewust personeelsbeleid hanteren. “Werknemers van 45 jaar en ouder zouden in dienst gehouden of extra aangenomen moeten worden. Ik verwacht dat ondernemingen daarvoor een concreet plan opstellen,” zegt Peeters.

- De strijd tegen stress en burn-outs moet worden opgevoerd, met inbegrip van actieplannen die vakbonden en werkgevers voor hun sector opstellen.

- De invoering van een loopbaanrekening is een derde werkpunt. Daarmee zou elke werknemer kunnen nagaan op hoeveel dagen tijdskrediet hij nog recht heeft. Ook zouden werknemers niet-opgenomen vakantiedagen op de rekening kunnen zetten, die ze dan later in hun carrière kunnen opnemen.

- Tot slot wil Peeters dat werkgevers hun werknemers flexibelere arbeidsuren aanbieden, aangepast aan ieders behoeften.

 

Oudere werknemer = (te) dure werknemer?

De – nochtans cruciale – hervorming van de anciënniteitsverloning werd voorlopig niet besproken. Het anciënniteitssysteem zorgt ervoor dat oudere werknemers meer betaald moeten worden en dus dure vogels zijn. Onder meer een systeem waarbij loon meer gebaseerd is op andere criteria (individuele prestaties, groepsdoelstellingen, soort werk) ligt daarom ter tafel. Het is nu afwachten wanneer de onderhandelaars dit hete hangijzer durven aan te pakken.

 

Bron: www.tijd.be