Hoe het rookverbod aan het personeel communiceren?

Het kan nuttig zijn om het rookverbod in het arbeidsreglement op te nemen, al kan ook een eenvoudige dienstnota of een bordje verboden te roken volstaan.

Het arbeidsreglement biedt het voordeel dat het een juridisch bindend en afdwingbaar instrument is.

Er is nog een tweede argument om het verbod in het arbeidsreglement op te nemen. Indien de werkgever sancties wenst te koppelen aan de overtreding van een dergelijk verbod, zal dit alsnog opgenomen moeten worden in het arbeidsreglement.

I.s.m. SD Worx