Hoe ga ik om met geroddel van collega's?

"Mijn collega's zitten niet om een roddel verlegen. Meestal gaat het om een onschuldig grapje, maar steeds vaker vind ik wat ze zeggen over andere collega's ronduit grof. Hoe ga ik om met hun geroddel?"

Het is heel normaal dat er tussendoor op het werk wel eens gepraat wordt en dat die gesprekken niet altijd over het werk gaan. De boog kan niet altijd gespannen staan en een praatje met collega’s tijdens de middag of koffiepauze werkt een ontspannen en gemoedelijke sfeer op het werk in de hand.

Roddelen: niet zonder gevaar

Maar wanneer onschuldige praatjes en grappen plaats ruimen voor roddels en kwetsende opmerkingen kan dit soms verregaande gevolgen hebben voor de betrokkenen en voor de sfeer binnen de groep. Roddels gaan dikwijls een eigen leven leiden en kunnen na verloop van tijd de positie en betrekking van het slachtoffer in gevaar brengen. Bovendien kunnen roddels ook een eerste aanzet zijn tot pesten of grensoverschrijdend gedrag op het werk. Roddels zijn dus niet zonder gevaar en zelden vrijblijvend.

Duidelijk zijn

Soms kan het vroegtijdig in de kiem smoren van roddels het uit de hand lopen van de situatie vermijden. Hier kunnen de leidinggevenden een belangrijke rol vervullen: het is van belang dat zij een duidelijk standpunt innemen en kenbaar maken dat roddelen over collega’s op de werkvloer niet door de beugel kan. Daarnaast dient elke werknemer hier een steentje bij te dragen en is het aangewezen zich te onthouden van roddelen op de werkvloer.

Relativeren

Anderzijds is enig relativeringsvermogen en gezond verstand hier aangewezen: een onschuldige grap moet kunnen. En soms beseft een grappenmaker niet dat een ander aanstoot neemt aan een grap of opmerking.
Daarom is het belangrijk steeds zelf je grenzen aan te geven wanneer iemand deze overschrijdt. Dikwijls zal dit volstaan om het ongewenste gedrag een halt toe te roepen.

Geef aan dat je niet wil roddelen

Als je toch met roddels geconfronteerd wordt, doe je er best aan hieraan niet deel te nemen en rustig aan te geven dat je liever niet over andere collega's praat wanneer ze er zelf niet bij zijn. Wees ook op je hoede voor verhalen die je “via-via” verneemt, vertel deze zeker niet door aan anderen en benader deze met een gezonde dosis scepsis. Indien het verhaal verband houdt met het werk of met jou persoonlijk, ga dan eventueel bij de betrokkene zelf na of het verhaal steek houdt, voordat je je conclusies trekt.

Vertrouwenspersoon

Indien je merkt dat een collega mikpunt wordt van roddels en zwaar gebukt gaat onder de situatie, kan je de persoon steeds doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur ‘psychosociale aspecten op het werk’. Hier kan men steeds terecht om zijn verhaal te doen, voor raad en advies en eventueel ook voor een bemiddeling tussen de betrokken partijen.