Hoe brengen pendelaars hun tijd op de trein door?

De University of the West of England, in Bristol, onderzocht op welke manier Britse treinreizigers hun tijd gebruikten in 2010.

 

Type reizigers

Activiteit

Pendelaars

Zakenreizigers

Lezen als ontspanning

63 (45)

43 (25)

Uit het raam kijken/dagdromen

47 (12)

46 (13)

Persoonlijke telefoongesprekken & sms’en

34 (2)

26 (1)

Werken en studeren

31 (13)

54 (34)

Luisteren naar muziek/radio/podcasts

28 (10)

14 (5)

E-mails checken

20 (2)

31 (5)

Eten en drinken

13 (0)

23 (1)

Zakelijke telefoongesprekken & sms’en

17 (1)

32 (3)

Praten met medepassagiers

10 (3)

10 (5)

Zich vervelen

14 (2)

8 (1)

Surfen op het internet

13 (1)

11 (1)

Slapen/dutten

18 (4)

13 (3)


Tabel 1: Het aantal reizigers, in procenten, dat een bepaalde activiteit ondernam tijdens een treinrit (in 2010). Tussen haakjes staat het procent van de reizigers dat een bepaalde activiteit als hun hoofdactiviteit tijdens treinreizen beschouwt.

De universiteit deed hetzelfde onderzoek al eens eerder in 2004. Als we de resultaten van 2004 en 2010 vergelijken blijkt dat vooral technologiegerelateerde activiteiten zeer populair geworden zijn: één op vijf pendelaars en één op drie zakenreizigers checken hun e-mail op de trein, één op twintig passagiers surfte naar sociale-netwerksites.

Mensjes kijken

Verder blijft een boek lezen zeer populair. 63% van de pendelaars zegt te lezen als ontspanning tijdens de reis, net zoveel als bij het onderzoek in 2010. Daarnaast laten veel pendelaars (47%) en zakenreizigers (46%) hun geest even rusten, door bijvoorbeeld uit het raam te kijken, te dagdromen of medepassagiers gade te slaan.

Nuttig

Hoewel algemeen de mening bestaat dat de tijd die je spendeert op het openbaar vervoer, verloren tijd is, spreken de respondenten dat tegen. 82% van de ondervraagden vindt dat ze de tijd op de trein nuttig besteed hebben. Vooral reizigers die lezen, werken of studeren vinden dat ze geen tijd verspild hebben.

Krant

Er zijn ook verschillen tussen 2004 en 2010 in de dingen die reizigers met zich meenemen op de trein. Terwijl in 2004 de overgrote meerderheid (79%) nog met een krant onder de arm de trein nam, is dat in 2010 teruggevallen naar minder dan de helft (45%).

Daartegenover staat dat meer dan dubbel zo veel reizigers een laptop, netbook of tablet meenemen op de trein als in 2004. Men haalt het nieuws steeds minder uit de krant, en steeds meer online.

Bron: University of the West of England