Hebben deeltijdse werknemers ook recht op 10 betaalde feestdagen?

Deeltijdse werknemers hebben net als hun voltijdse collega's recht om afwezig te zijn op feestdagen. Omwille van het feit dat zij soms niet in een zelfde werkschema werken als hun voltijdse collega's, kan het wel zijn dat zij in de praktijk toch geen 10 feestdagen betaald krijgen.

Voorbeeld

De voltijds werkenden werken in een bedrijf van maandag tot en met vrijdag. Een deeltijdse werknemer die enkel van dinsdag tot vrijdag werkt, zal in 2010 slechts recht hebben op (maximaal) 7 feestdagen, vermits 3 feestdagen op een maandag vallen.

Bovendien kunnen er verschillen optreden wat betreft:

- Vervangende feestdagen
- Deeltijds werkenden met vast uurrooster
- Deeltijds werkenden met variabel uurrooster

Vervangende feestdagen voor deeltijdse werknemers

De normale activiteits- en inactiviteitsdagen worden vastgesteld uitgaande van een voltijdse tewerkstelling in de onderneming.

Voorbeeld

Een werknemer werkt deeltijds, drie dagen per week, namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag. De voltijdse arbeidsregeling in de firma voorziet een tewerkstelling op vijf dagen per week, namelijk van maandag tot vrijdag.
Er moet voor de deeltijdse werknemer geen vervangende feestdag worden voorzien voor Paasmaandag. Bovendien werd de vervanging voor de feestdag van zondag 15 augustus 2010 in de onderneming voorzien op vrijdag 12 november 2010. Bijgevolg zal de deeltijdse werknemer ook deze vervangende feestdag niet kunnen genieten.

Recht op loon voor een feestdag: voor deeltijds werkenden met vast uurrooster

Twee scenario's zijn mogelijk, afhankelijk van het feit of je als deeltijds werkenden volgens eenzelfde of een andere arbeidsregeling dan je voltijds werkende collega's tewerkgesteld bent.

1. Je werkt volgens dezelfde arbeidsregeling als je voltijds werkende collega

Heeft de deeltijdse werknemer dezelfde arbeidsregeling als een voltijds werknemer maar met een beperkt aantal uren per dag, dan heeft hij recht op evenveel betaalde feestdagen als die voltijds werknemer. Het loon voor de feestdag wordt berekend in verhouding tot arbeidsuren, die de deeltijdse werknemer normaal zou presteren. De berekeningswijze zal opnieuw afhangen van de wijze van betaling van het loon (uurloon, maandloon, commissieloon, …).

Voorbeeld

De werknemer werkt zoals de voltijdsen in de onderneming van maandag tot vrijdag maar slechts van 8.00 tot 12.00 uur. Hij heeft dus recht op alle feestdagen van de voltijdse.

2. Je werkt volgens een andere regeling dan je voltijds werkende collega's

Is de deeltijds werkende volgens een andere regeling tewerkgesteld, dan heeft hij geen recht op loon voor een feestdag die valt op een dag waarop hij normaal niet werkt.

Voorbeeld

Een werknemer werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. Hij heeft geen recht op loon voor Paasmaandag.

Recht op loon voor een feestdag: voor deeltijds werkenden met variabel uurrooster

Voor een deeltijdse werknemer met variabele uurregeling kan de werkgever het zo regelen dat de werknemer nooit moet werken op een feestdag of vervangingsdag en hij bijgevolg nooit loon zou moeten betalen.

Daarom zal de deeltijdse werknemer een loon krijgen voor de feestdagen die niet op een activiteitsdag vallen.
Dit loon is gelijk aan het loon dat de deeltijdse werknemer heeft ontvangen voor de vier weken die de feestdag voorafgaan, gedeeld door het aantal dagen gedurende welke werd gewerkt in de onderneming.

Voor de feestdagen die vallen op een dag dat de werknemer moet werken, ontvangt hij het normale loon.