Heb je recht op vakantie?

Hoeveel wettelijke vakantiedagen je krijgt, hangt af van het aantal dagen dat je vorig jaar gewerkt hebt. Wie in 2011 niet gewerkt heeft onder het werknemersstatuut en niet onderworpen was aan de Belgische RSZ-reglementering, krijgt in 2012 logischerwijs geen wettelijke vakantiedagen.

Je kan wel aanvullende vakantie aanvragen, die bedraagt tot 20 werkdagen per jaar voor voltijdse werknemers.

Dagen die meetellen als gepresteerde dagen

Niet enkel effectieve prestaties, ook al de betaalde afwezigheidsdagen en een groot aantal onbetaalde afwezigheidsdagen geven recht op vakantie.

De voornaamste gelijkgestelde afwezigheden zijn:

- ziekte en ongeval voor een periode van 12 maanden
- zwangerschaps- en bevallingsrust
- educatief verlof
- periodes van economische werkloosheid
- de wettelijke en bijkomende vakantiedagen
- de dagen inhaalrust in de bouwsector
- de dagen inhaalrust in het kader van de arbeidsduurvermindering

Let wel!

Periodes van volledig tijdskrediet geven geen recht op vakantiedagen. Periodes van gedeeltelijk tijdskrediet geven recht op vakantiedagen in verhouding tot de effectieve prestaties.

Voorwaarde om als bediende van deze gelijkstellingen te kunnen genieten is uiteraard dat men verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

- Ziekteperiodes na een periode van tewerkstelling zijn bijgevolg nooit gelijkgesteld.
- Een uitbetaalde contractbreukvergoeding gaat voor een bediende nooit extra vakantierechten geven.

Een tewerkstellingsperiode in het buitenland waarvoor men niet aan de Belgische Sociale Zekerheid onderworpen was, geeft in regel in België geen recht op wettelijke vakantiedagen. Een werknemer kan wel aanvullende vakantie aanvragen.

Let op! De regels omtrent vakantieregeling zijn veranderd. Wie voltijds werkt, heeft sowieso recht op 20 vakantiedagen per jaar dankzij de 'aanvullende vakantie'.

Lees meer hierover in ons dossier over vakantierecht en -duur.

I.s.m. SD Worx