Heb je recht op een spontaan medisch onderzoek?

Heb je als werknemer het recht om een spontaan bezoek te brengen aan arbeidsgeneesheer of preventieadviseur?
Het antwoord van AristA

Alle werknemers hebben het recht de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer spontaan te raadplegen. Deze mogelijkheid bestaat voor werknemers die een job uitoefenen waarvoor ze een medisch onderzoek moeten ondergaan (bijvoorbeeld chauffeurs, lassers, verpleegkundigen, beeldschermwerkers,…), maar ook voor werknemers die geen verplicht medisch onderzoek hebben.

Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij meent dat ze te maken hebben met het werk of de werkomstandigheden, dan kan hij een aanvraag voor een medisch onderzoek doen via de werkgever. Hij moet de werkgever op de hoogte stellen van zijn aanvraag zodat deze het formulier 'verzoek om gezondheidstoezicht' aan de werknemer kan bezorgen en de nodige formaliteiten kan vervullen opdat de werknemer zich tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan wenden.

De gezondheidsklachten (bijvoorbeeld irritatie van de ogen wegens te droge lucht, hoofdpijn of ruglast door onaangepaste plaatsing van het beeldscherm … ) kunnen betrekking hebben op de werkomstandigheden, een onaangepaste werkpost, onaangepaste individuele beschermingsmiddelen, psychosociale factoren zoals stress, etc.

Het gevolg van dit onderzoek zou een eventuele beslissing kunnen zijn dat de werknemer ongeschikt is voor het uitoefenen van zijn job. De keuze hiervoor wordt aan de arbeidsgeneesheer gelaten. Deze laatste deelt in dit geval zijn beslissing mee aan de werknemer en de werkgever aan de hand van een 'formulier voor gezondheidsbeoordeling'. Op dit formulier kan de arbeidsgeneesheer eventueel ook aanbevelingen geven voor verbetering van de arbeidsomstandigheden ( bijvoorbeeld deeltijds werken, herinrichting van het bureau …)