Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Heb ik recht op betaald verlof om te gaan stemmen?

"Op de dag van de verkiezingen moet ik werken. Ben ik dan nog verplicht te gaan stemmen en kan ik hiervoor verlof krijgen, indien nodig?"
 

Als je op de dag van de verkiezingen moet werken, heb je twee mogelijkheden:

  • je gaat werken en stemt bij volmacht
  • je neemt verlof en gaat persoonlijk stemmen

Stemmen bij volmacht

Als je bij volmacht gaat stemmen moet je werkgever je een attest bezorgen waaruit blijkt dat je je om beroepsredenen onmogelijk in het stembureau kan aanmelden.

Met dit attest kan je bij het gemeentebestuur een volmachtformulier krijgen. Je mag dan een gevolmachtigde aanduiden. Tot voor kort kon je hiervoor slechts een beroep doen op je echtgeno(ot)e of een bloed- of aanverwant tot de 3e graad. Voortaan kan de volmacht toegekend worden aan één ieder, op voorwaarde dat de aangeduide persoon zelf kiezer is. Opgelet, de persoon die je aanduidt mag slechts één volmacht hebben.

Deze stemming bij volmacht is slechts een mogelijkheid en geen verplichting. Als je verkiest om persoonlijk te gaan stemmen moet je hiertoe de kans krijgen. Dit is een gewettigde afwezigheid waarvoor geen loon verschuldigd is. De werkgever is immers verplicht je de nodige tijd te geven om je burgerlijke verplichtingen te voldoen.

In principe voorziet de wet dat je recht hebt op normaal loon indien je niet bij volmacht kan stemmen omdat je geen gevolmachtigde kan aanduiden, die aan de voorwaarden voldoet.

Deze bepaling zal in de praktijk weinig tot geen effect meer hebben, vermits nu elke andere kiezer als gevolmachtigde kan optreden.

i.s.m. SD Worx