Geldt ‘klein verlet’ ook in mijn nieuw samengestelde gezin?

"Mijn stiefgrootmoeder is vorige week gestorven. Volgende dinsdag is het de begrafenis. Kan ik hier klein verlet voor krijgen?"
Het antwoord van Sofie Bontinck, advocate Laga

Wat is klein verlet?

Bij een geboorte, een huwelijk of een overlijden heb je recht op één tot vijf dagen ‘klein verlet’, vrije dagen die je werkgever betaalt. Ook voor bijvoorbeeld een priesterwijding in je familie, het zetelen voor verkiezingen of voor een assisenjury krijg je betaald verlof. Bij het vormsel of het lentefeest van je zoon of dochter kan je zelfs uitzonderlijk de eerste daarop volgende werkdag, de maandag, nemen. Dit recht geldt ook voor deeltijdse werknemers of voor jobstudenten. Het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 somt de gelegenheden en het aantal dagen op.

Bekijk hier de volledige lijst.

Voor wie?

Klein verlet telt voor gebeurtenissen waarbij je directe familieleden betrokken zijn zoals kinderen, schoondochters en -zonen, ouders, broers en zussen, schoonzussen en -broers en kleinkinderen. Maar niet voor ooms en tantes. Intussen is het recht ook van toepassing voor wettelijk samenwonenden. “In heel wat sectoren geldt het klein verlet ook bij feitelijk samenwonenden die dat kunnen aantonen”, zegt Sofie Bontinck, advocaat van het bureau Laga. “Naast die wettelijke afspraken, bestaan er in vele bedrijfssectoren gunstigere cao-regelingen. Voor deze details contacteer je best de personeelsafdeling van je bedrijf.”

Voor wie niet?

Nieuw samengestelde gezinnen kunnen soms voor verrassingen te staan komen. “Zo worden stiefkleinkinderen niet gelijkgeschakeld met de eigen kleinkinderen”, weet Sofie Bontinck. “Voor communiefeesten is dat geen probleem omdat die meestal op zaterdag of zondag gevierd worden. Bij begrafenissen ligt dat anders. Stiefkleinkinderen krijgen geen klein verlet voor de begrafenis van een stiefgrootouder. Evenmin krijgt een stiefgrootouder klein verlet voor het huwelijk van een stiefkleinkind. In de praktijk gaan bedrijven hier ook vaak soepel mee om. Als ze het niet toekennen, kan je natuurlijk altijd een dag vakantie nemen.”

Let wel: klein verlet geldt enkel voor speciale, dikwijls onontkoombare gebeurtenissen. Advocaat Bontinck: “En niet voor ziekte. Een werknemer kan tot tien dagen onbetaald sociaal verlof nemen bij de ziekte van een kind. Maar dit is geen klein verlet.”