Geldt het rookverbod voor alle sectoren?

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de horecasector. Personeel van deze sector heeft (nog) geen recht op een volledig rookvrije werkruimte.

Er mag nog gedeeltelijk gerookt worden in horecaplaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, bijvoorbeeld in cafés en restaurants. Cafés mogen nog in een rokerszone voorzien en restaurants mogen nog voor hun klanten een rookkamer installeren waarin enkel dranken gediend worden.

Ook hotelkamers zijn nog niet rookvrij omdat zij als privé-ruimten worden beschouwd. Op andere plaatsen zoals keukens, opslagplaatsen, wasserijen en burelen geldt het rookverbod wel.

Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor de private kamers van verzorgingsinstellingen, psychiatrische ziekenhuizen, rusthuizen, service flats, instellingen voor jeugdzorg en gevangenissen. Op die plaatsen mogen bewoners en niet-bewoners wel roken onder bepaalde voorwaarden die door deze instellingen zijn vastgelegd.

Het rookverbod geldt ten slotte ook niet voor privé-woningen, behalve voor de ruimten die exclusief bestemd zijn voor professioneel gebruik en waar werknemers worden tewerkgesteld, zoals bijvoorbeeld een naaiatelier, een timmermanswerkplaats, een notariskantoor of een verzorgingskabinet met personeel. De thuiswerker die in zijn eigen huis werkt, heeft vanzelfsprekend dus geen rookverbod in zijn eigen woning.