Foutmelding

 • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
 • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Flatscreens

Een hype of een meerwaarde voor beeldschermwerkers?

“Flat screens” bieden naast een heleboel voordelen ook een aantal ongemakken.

Positieve aspecten:

 1. Flatscreens nemen minder plaats in in vergelijking met oudere (cathodische) schermen, op voorwaarde dat de voetstukken van deze beeldschermen ook kleiner zijn.
 2. Flatscreens zijn gemakkelijker in te stellen qua hoogte en zijn dus beter aangepast aan het blikveld van de gebruiker. Op die manier voorkomt men nekpijn.
 3. Flat screens zijn minder gevoelig voor weerspiegelingen, bijgevolg hoeft men minder te letten op hun positie ten opzichte van ramen en lichtbronnen.
 4. De weergave-techniek is zeer verschillend t.o.v. de oude cathodische schermen en de leesbaarheid is beter. Bepaalde studies lijken aan te tonen dat ze een minder vermoeiend effect hebben op de gebruiker.
 5. In tegenstelling tot de schermen van weleer, zenden ze helemaal geen elektromagnetisch stralen (van zeer lage frequentie) uit en heffen ze dus de oude discussie over de eventuele schadelijkheid hiervan op.
 6. De flatscreens stralen minder warmte uit (ongeveer 4x minder) dan de cathedische schermen. Dit kan van belang zijn voor plaatsen waar het in de zomer sowieso al warm is.
 7. De levensduur van een flatscreen is langer dan die van een cathodisch scherm.
 8. Wat betreft de impact op het milieu, zorgen flatscreens voor minder toxische afvalstoffen, en zijn de afvalstoffen ervan gemiddeld minder belastend voor het milieu.
 9. Het elektrisch verbruik van flatscreens ligt ook veel lager dan dat van conventionele schermen.

Negatieve aspecten:

 1. Flatscreens zijn zeer gevoelig aan extern gegenereerde elektromagnetische velden (bv. door een nabije hoogspanningscabine). Onder zulke omstandigheden kan hun beeldweergave verstoord worden en kunnen er “golven” waargenomen worden in het beeld.
 2. Flatscreens zijn tot op heden duurder dan cathodische schermen maar rekening houdend met hun waarschijnlijk langere levensduur ervan wordt dit nadeel gedeeltelijk gecompenseerd.

 

Als conclusie kan men stellen dat het niet nodig is systematisch alle oude schermen te vervangen, maar dat je bij de aankoop van nieuwe modellen toch beter de voorkeur geeft aan flatscreens.

 

I.s.m. Arista