Equal pay day: in welke sector is de loonkloof het grootst?

Op 25 maart is het Equal Pay Day, een actiedag bedoeld om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan de kaak te stellen en het glazen plafond te doorbreken. Dit jaar luidt de slogan ‘Minder verdienen is langer werken’. Is de kloof dan nog steeds zo groot?

Loonkloof slinkt?

Midden januari blokletterde De Standaard ‘Jonge vrouw verdient per uur meer dan man’. Vrouwen tussen 25 en 40 jaar hadden in 2009 ongeveer hetzelfde beroepsinkomen per uur als hun mannelijke leeftijdsgenoten, aldus een studie van de Studiedienst van de Vlaamse regering.

Is dit een fundamentele doorbraak? Walter van Dongen, auteur van deze studie over de kwaliteit van het leven, relativeert: “Op basis van een beperkte enquête bij 1.100 Vlamingen kregen we zicht op het beroepsinkomen per uur. Maar dat is slechts één van de indicatoren, die men voorzichtig moet interpreteren, want een inkomen dat deelnemers opgeven bij een enquête, laat geen exacte uitspraken toe."

"Algemeen blijkt uit de enquête dat de vrouwen hun beroepspositie wisten te versterken. Die trend zagen we al in onze studies van 2003, met als opvallend gegeven dat het netto beroepsinkomen per uur van jonge vrouwen niet zoveel verschilt van dat van mannen. Voorbij de 40 jaar duikt de kloof weer op: een aantal vrouwelijke 40-plussers stopt met werken en een aantal beperkt de werkweek, met de gekende gevolgen voor hun promotiekansen en hun anciënniteit. Dus vanaf die leeftijd wordt het uurinkomen van mannen groter."

Probleem grootst in banksector

In sommige sectoren is de loonkloof eerder klein. De reden hiervoor is dat de brutomaandlonen er eerder laag liggen. In de beter betaalde sectoren, zoals chemie en in de banksector, is de loonkloof echter enorm hoog. De tabel geeft de samenstelling van de loonkloof in België in juli 2010 weer.

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen, per sector

1. Socioculturele sector

2,1%

11. Federale overheid 17,9%

2. Toerisme en vrije tijd

6,4%

12. Selectie en interim 18,0%

3. Horeca

7,2%

13. Gezondheidszorg 18,7%

4. Bouw

7,3%

14. Farma 19,0%

5. Metaal

8,9%

15. Chemie 20,4%

6. Informatica

9,0%

16. Energie en water 21,0%

7. Media en reclame

10,5%

17. Welzijnszorg 21,3%

8. Overheden van Gewesten en Gemeenschappen

11,3%

18. Consulting 21,9%

9. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

13,8%

19. Textiel 22,0%

10. Handel

14,9%

20. Banken en verzekeringen 23,4%

Bron: Luc Sels e.a.

Ontbreekt het vrouwen aan lef?

Rest dan nog de vraag: hoe komt het dat vrouwen minder verdienen? Durven ze dan niet onderhandelen over hun loon? "Dat is wat dubbel”, reageert Hildegard Van Hove van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en medeauteur van dat rapport. “Studies wijzen uit dat de vrouwen die hun salaris op tafel durven leggen, daar een negatief, wat agressief imago aan overhouden. Maar de situatie verbetert: jonge vrouwen durven ernaar informeren, maar er is nog ruimte voor verbetering.”

Bekijk zeker het filmpje van de Equal Pay Day 25 maart 2011: Minder verdienen is langer werken.