Enkele cijfers over pesten op het werk

Pesten op het werk blijft helaas nog steeds een actueel probleem … In België zijn de cijfers schrikwekkend hoog. Een overzicht …

Pesten

In januari 2011 gaf niet minder dan 14% van de werknemers te kennen dat ze in de voorbije 12 maanden gepest werden op het werk. 69% bevestigde dat de pester een leidinggevende was, bij 31% ging het om een collega, bij 12% om een groep collega’s en 7% werd gepest door iemand van buiten de eigen organisatie (klanten, leveranciers, patiënten …)

Agressie

9% van de werknemers klaagde in 2011 over agressie op het werk. Dat cijfers ligt lager dan in 2009 en 2008 met respectievelijk 13% en 14% klachten over agressie.

In 2011 bevestigde 57% van de klagende werknemers dat de agressor iemand van buiten de organisatie was. Bij 29% ging het om een collega, 22% was slachtoffer van agressie door een leidinggevende en 6% wees een groep collega’s aan als dader.

Onder de bedienden zijn er de helft meer slachtoffers van agressief gedrag dan onder de kaderleden.

Er blijkt trouwens een opmerkelijk verschil te zijn tussen de overheid en de privésector: statutaire ambtenaren krijgen meer dan dubbel zoveel (15%) te maken met agressie als werknemers in de privé (7%).

Ongewenste intimiteiten

De cijfers voor ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer liggen lager dan die voor pestgedrag en agressie: 1 op de 100 werknemers gaf in 2011 aan al ongewenst seksueel benaderd te zijn. In 2009 ging het om 2% en in 2008 om 5%.

Vrouwen (2%) waren vier keer meer slachtoffer van ongewenste intimiteiten dan mannen (0,5%).

Discriminatie

12% van de werknemers verklaarde in 2011 gediscrimineerd te zijn. In 70% van de gevallen gebeurde de discriminatie door de leidinggevende, bij 25% was de discriminatie afkomstig van een collega, bij 18% van een groep collega’s en in 5% van de gevallen kwam de discriminatie van buitenaf.

In 2011 beweerden arbeiders vaker gediscrimineerd te worden dan bedienden (14% in vergelijking met 10%).