Een op de drie leidinggevenden contacteerde collega tijdens voorbije verlof

Ongedwongen relaxen en het werk volledig uit je hoofd zetten, het is niet iedereen gegeven tijdens zijn vakantie. 32 procent van de leidinggevenden heeft immers één of meer collega-werknemers gebeld, gemaild of ge-sms’t tijdens hun zomerverlof. Dat blijkt uit een rondvraag van studiebureau iVox bij 600 werkende Vlamingen.

Het zomerverlof zou de periode bij uitstek moeten zijn om het werk even te laten voor wat het is, maar bij veel werknemers gaat die vlieger niet op. Je hebt er die er zelf voor kiezen om ook op vakantie hun werkmails te bekijken (38 procent, bij leidinggevenden 60 procent), maar bij anderen wordt hun rust verstoord door telefoontjes of sms’jes van hun baas. 39 procent van de onderzochte werknemers werden op die manier gecontacteerd tijdens het voorbije verlof. Bij leidinggevenden was dit zelfs meer dan de helft (56 procent).

Ruim de helft wil met rust gelaten worden

Echt plezant vinden de meeste werknemers dat niet. 53 procent van de ondervraagden wil tijdens zijn vakantie immers liever met rust gelaten worden en 61 procent wil enkel gecontacteerd worden als er zich een ernstig of dringend probleem voordoet. Een minderheid (37 procent) heeft er helemaal geen probleem mee om tijdens het verlof gestoord te worden door collega’s.

61 procent van de ondervraagde werknemers vindt dat collega’s contacteren tijdens het verlof iets is dat je simpelweg niet doet. Slechts een kleine minderheid (11 procent) vindt dat collega’s steeds bereikbaar moeten blijven. Opvallend: van de leidinggevenden is 21 procent die mening toegedaan. 14 procent onder hen aarzelt dan ook niet om een van hun medewerkers te storen tijdens diens verlof. Wees dus al gewaarschuwd voor de komende herfstvakantie