De voor- en nadelen van thuis werken

Over thuiswerk wordt vaak de loftrompet gestoken. Toch heeft het systeem ook nadelen. Volgens een Australisch onderzoek zegt 58% van de thuiswerkers bijvoorbeeld dat ze een gebrek hebben aan sociaal contact. 16% zegt dit contact vaak te missen, 42% soms.

Voor hun onderzoek analyseerde het bureau McCrindle het dagelijkse leven van 250 thuiswerkers. De bedoeling van de studie was om de voor- en nadelen van thuiswerk in kaart te brengen.

De vier belangrijkste voordelen die uit de studie naar voren kwamen zijn:

 1. de flexibiliteit om overdag andere zaken te regelen (45%)
 2. een beter evenwicht tussen werk en privé (25%)
 3. betere concentratie tijdens het werk (15%)
 4. de mogelijkheid om kinderen thuis te kunnen opvangen (12%)

Andere voordelen die de thuiswerkers aanhalen zijn minder vervoerskosten, minder pendelstress en het feit dat ze hun werk zelfstandig kunnen regelen.

Gebrek aan professionele gesprekken

Sommige thuiswerkers vinden ook de eenzaamheid thuis een pluspunt. Volgens onderzoeker Mark McCrindle zijn hedendaagse werkplekken vaak ingericht in functie van interactie, samenwerking en vergaderingen en net dat stoort een aantal werknemers. Zij werken dan ook liever ongestoord in hun eigen omgeving. “Ik krijg veel meer gedaan zonder onnodige vergaderingen, onderbrekingen en andere vormen van afleiding”, zegt een van de thuiswerkers in het onderzoek. Een ander laat optekenen: “Ik heb de vrijheid om mijn eigen werk te regelen, niet gehinderd door kantoorpolitiek en managers die slechte besluiten nemen.”

Terwijl bijna drie op de vijf thuiswerkers zegt sociaal contact te missen, beweert 42% dan ook helemaal geen behoefte te hebben aan meer interactie met collega’s. Wie wel meer contact wil is niet zozeer op zoek naar gezelligheid, maar wel naar professionele gesprekken.

Voordeel blijkt ook een nadeel

Behalve het gebrek aan sociaal contact noemen de onderzoekers nog enkele andere nadelen van thuiswerk:

 1. professioneel en sociaal isolement (22%)
 2. een moeilijker evenwicht tussen werk en privé (15%)
 3. afleiding door huishoudelijke taken (14%)
 4. moeilijke toegang tot noodzakelijke voorzieningen (8%)
 5. het vooroordeel dat thuiswerk geen echt werk is (7%)
 6. moeilijker zelfmotivatie (4%)
 7. slechte communicatie met de collega’s op kantoor (3%)

Wat voor veel thuiswerkers een voordeel is, het evenwicht tussen werk en privé, blijkt voor 15% van de ondervraagden net een groot probleem. “Er zijn geen grenzen meer tussen je leven thuis en op het werk”, zegt iemand. Een ander stelt: “Ik kan me niet ontspannen als ik weet dat er nog werk is. Ik vind het moeilijk om te stoppen.” Een derde voegt eraan toe: “Mensen denken dat je op elk moment beschikbaar bent. Ook op je vrije dagen.”

Een groot percentage (21%) beweert evenwel dat er voor hen geen enkel nadeel verbonden iss aan thuiswerk.

Extra kosten en risico’s

Zowat de helft (48%) van de ondervraagden zegt dat thuiswerk hen met extra kosten heeft opgezadeld. 30% moest meer kantoorbenodigdheden kopen, 25% had hogere elektriciteitsrekeningen en 16% moest meer voeding in huis halen.

75% van de respondenten vindt ook dat thuiswerk hen geen bijkomende risico’s oplevert. Een kleine groep wees toch op extra gevaren zoals een slechtere zithouding door het gebrek aan ergonomisch meubilair, te weinig pauzes of het gebrek aan een geschikte ruimte om goed te kunnen werken.