De ene wil en de andere niet

Wat gebeurt er als je verliefd wordt op een collega die geen interesse toont in jou? Op het werk kan dat natuurlijk heel wat spanningen veroorzaken. Ga je hem uit de weg of probeer je zoveel mogelijk in zijn aanwezigheid te zijn? Laat je iets merken of blijf je ongemerkt verlangen? Je kan je onmiddellijk heel wat voor-en nadelen bedenken van zo’n bekentenis.

Wees duidelijk

Wanneer je de indruk hebt dat je collega gevoelens krijgt voor jou, die niet wederzijds zijn, is het raadzaam duidelijk te zijn dat het gedrag ongewenst is. Een grens aangeven is van cruciaal belang. Gebruik hiervoor korte zinnen waarin je duidelijk en concreet het ongewenste gedrag benoemt en vraagt het te stoppen. Benoem hierbij het gedrag van de andere en niet de persoon zelf en geef kort aan welk effect het gestelde gedrag op je heeft.

Geef het gesprek tevens een positieve tint door te stellen wat wel goed is. Waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst, tussen 'gewoon gezellig' en 'te ver gaan', kan iemand enkel en alleen zélf bepalen. Indien men niet tijdig duidelijk stelt dat de gevoelens ongewenst zijn, kunnen er conflicten ontstaan. In het slechtste geval kunnen deze uitmonden in pesterijen, sexuele chantage en/of omkoperij. Laat de situatie dus in geen geval aanslepen!

Terug naar het dossier 'liefde op de werkvloer'