De 3 kenmerken van een burn-out

Burn-out is het eindstadium van een jarenlange overbelasting op het werk. We spreken pas van burn-out wanneer de volgende 3 kernsymptomen aanwezig zijn.

1. Emotionele en lichamelijke uitputting

Wie kampt met een burn-out heeft het gevoel compleet 'op' te zijn. Je hebt amper energie om je werk tot een goed einde te brengen, laat staan om daarbuiten nog iets te doen. Je emotionele reserves zijn als het ware uitgeput.
Dit lege gevoel gaat gepaard met gevoelens van somberheid en frustratie. Mensen realiseren zich dat het zo niet verder kan, dat ze zich op die manier niet kunnen blijven inzetten.

Op emotioneel vlak kan dit zich uiten in depressie, hulpeloosheid, huilbuien, angstaanvallen en geïrriteerdheid.

Lichamelijke klachten zijn onder meer oververmoeidheid, maagklachten en migraine.

2. Depersonalisatie

Anderen doen er niet meer toe en worden eerder als een object beschouwd dan als een persoon. Mensen met burn-out gaan zich vaak, cynisch en asociaal gedragen, zowel naar hun collega's als naar hun vrienden en familie toe.

Ze zijn bovendien geneigd om zich af te zonderen en sociaal contact te verbreken. Nochtans is precies bij een burn-out juist aangeraden om contact te houden met mensen buiten de werkkring.

3. Gevoelens van afnemende competentie

Wie met een burn-out kampt heeft het gevoel dat hij niet meer kan voldoen aan de professionele verwachtingen. Je hebt de indruk dat je fouten maakt en dat hetgeen je bijdraagt, steeds minder wordt. Daardoor raakt de persoon in een negatieve vicieuze cirkel van verminderde zelfwaardering, onzekerheid, een pessimistische houding en afnemende prestaties.

Lees het volledige dossier over burn-out.


In samenwerking met Arista

asset/32287