Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Carrièrevrouwen slanker dan ongeschoolde vrouwen

Het Britse National Obesity Observatory (NOO) onderzocht de afgelopen vijftien jaar het gewicht de Britse bevolking, volgens hun opleiding, beroep en algemene socio-economische status. Daaruit blijkt dat vrouwen wiens carrière een hoge vlucht neemt in de juridische, medische of zakelijke wereld over het algemeen slanker zijn dan hun seksegenoten met een lagere functie.

34% van de vrouwen met lager profiel obees

In 1997 was 28% van de vrouwen met een 'lagere' functie obees. In 2009 was dat al 34%. Daar tegenover was 'amper' 17% van de carrièrevrouwen obees in 2009. Bij mannen zien we een gelijkaardige trend, al zijn de verschillen minder groot. In 1997 was 14% van de managers en 20% van de lagere profielen obees, in 2009 was dit respectievelijk 16% en 28%.

Het NOO ziet enkele mogelijke verklaringen voor het verschil tussen hogere en lagere profielen. Zo zouden vrouwen, meer dan mannen, op hun uiterlijk beoordeeld worden. Er goed uitzien staat daarom vaak hoger op hun prioriteitenlijst dan op die van hun mannelijke collega's. Nog volgens het National Obesity Observatory zien vrouwen een verzorgd uiterlijk als een teken om ambitie te tonen aan hun collega's.

Salaris

Werknemers met hogere profielen verdienen doorgaans meer. Terwijl een kwart van de vrouwen uit de laagste inkomenscategorie obees is, zijn amper 16% van de vrouwen uit de hoogste inkomenscategroie dat. Bij mannen is het verband minder duidelijk: in de hoge inkomenscategorieën zitten niet significant minder obesitaslijders dan in de lage.