Bouwverlof: wat is het en voor wie geldt het?

Het keert ieder jaar terug: het bouwverlof. De bouwsector neemt dan enkele weken collectief vrij. Maar hoe is dit wettelijk geregeld en voor wie geldt het?

Traditie

Het bouwverlof is geen dwingende regel. Het is een afspraak die de bouwsector ieder jaar in september opnieuw maakt voor de zomer van het jaar daarop. Een traditie die de meeste bedrijven respecteren. "Het is ook zo dat veel bouwbedrijven vaak afhankelijk zijn van andere bouwbedrijven bijvoorbeeld voor materialen of beton. Het is dan makkelijker als iedereen op hetzelfde moment vakantie neemt", legt Anja Larik, persverantwoordelijke van Bouwunie uit. "Let wel, het is een aanbeveling, geen enkel bedrijf is verplicht het bouwverlof over te nemen. Toch zien we dat ongeveer 90% van de bouwbedrijven zich hier aan houdt."

Per regio

"De afspraken worden per regio gemaakt. Die regio's zijn ongeveer te vergelijken met de provincies. Zo is het bijvoorbeeld het geval dat het bouwverlof in Brussel 4 weken duurt terwijl dat in andere regio's 3 weken is."

Afwijkingen

Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door opname ervan in het arbeidsreglement. Pas wanneer een bedrijf de procedure gevolgd heeft om de aanbevolen dagen op te nemen in het arbeidsreglement en hiervan de dienst Toezicht op de sociale wetten op de hoogte heeft gebracht, is de collectieve vakantie in dat bedrijf afdwingbaar.

"Er kunnen wel afwijkingen zijn. Bijvoorbeeld als een klus dringend af moet zijn. Dit moet dan wel eerst met de werknemers worden besproken en ook doorgegeven worden aan de arbeidsinspectie zodat zij op de hoogte zijn dat alle of een aantal werknemers toch werken. Maar over het algemeen houdt iedereen zich hier wel aan het bouwverlof. Het is ook makkelijker voor bouwvakkers om allemaal tegelijk vakantie te hebben. Stel dat je in een ploegje met vier bouwvakkers werkt, dan is het moeilijk als iedereen van dat ploegje op andere momenten vakantie neemt. Als iedereen tegelijk vakantie neemt, lopen de bouwwerken het minste vertraging op."

Data

Meer info kan je vinden op de site bouwverlof.com.

Tekst: Mies Cosemans