Borstvoeding geven ondanks een drukke job: hoe doe je dat?

Het Benelux-record 'simultaan borstvoeding geven' staat sinds zondag op naam van 172 Vlaamse moeders. Daarmee willen ze jonge mama's overtuigen hun voorbeeld te volgen. En liefst zelfs langer dan 3 maanden. Mooi initiatief, maar is het wel realistisch? Hoe slaag je erin ondanks je drukke job toch borstvoeding te blijven geven?

Al gehoord van borstvoedingspauzes?

Sinds 2002 hebben vrouwen het recht om gedurende 7 maanden na de geboorte tijdens de werkuren een pauze te nemen om bijvoorbeeld af te kolven. In uitzonderlijke gevallen (die te maken hebben met de gezondheidstoestand van het kind) kan deze periode verlengd worden tot 9 maanden.

Concreet betekent dit dat je recht hebt op 1 uur (of 2 x ½ uur) borstvoedingspauze per dag indien je minstens 7,5 uur per dag effectief werkt (werkneemsters die minimum 4 uur per dag werken, hebben recht op een pauze van een half uur). De duur van de pauzes is inbegrepen in de totale arbeidsduur van die dag.

Over de modaliteiten moet er een akkoord bestaan tussen werkgever en werknemer:

- twee pauzes per dag (bv. om 10u en om 15u = 2x ½ uur) (bv. voor het afkolven)
- een aangepast dagrooster: een halfuur later aankomen en een halfuur vroeger vertrekken
- een vermindering met 1 uur per dag

Wie betaalt de rekening?

Deze borstvoedingspauzes worden niet door de werkgever vergoed, maar door de ziekteverzekering.

De uitkering voor borstvoedingspauzes bedraagt 82% van het brutobedrag van het gederfde loon voor de uren of halve uren borstvoedingspauze. Er is geen loongrens van toepassing .

Wanneer moet ik het aanvragen bij mijn werkgever?

Ben je van plan om je recht op borstvoedingspauzes op te nemen eens je terug aan het werk bent, dan moet je je baas hier 2 maanden op voorhand van op de hoogte brengen.

Dit doe je via een aangetekend schrijven of door je baas een brief te overhandigen waarvan het duplicaat door je baas voor ontvangst getekend moet worden.

Ben ik nu beschermd tegen ontslag?

Het recht op de borstvoedingspauzes houdt eveneens een ontslagbescherming in (voor redenen die aan de borstvoeding verbonden zijn).

Lees het hele dossier over zwangerschap

I.s.m. SD Worx