Bijkomend ouderschapsverlof, hoe zit dat precies?

In opvolging van een Europese richtlijn uit 2009 heeft de Belgische regering eindelijk beslist dat het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden wordt verlengd. De richtlijn moest ten laatste in maart omgezet worden in nationale wetgeving, anders riskeerde ons land een veroordeling door het Europese Hof van Justitie. Op 1 juni verscheen de beslissing uiteindelijk in het Belgisch Staatsblad.

De verlenging telt voor alle werknemers in de privésector, zowel voor vrouwen als mannen. Voor het onderwijs en de openbare diensten gelden andere regels.

“Ook ouders die al drie maanden ouderschapsverlof genoten, krijgen recht op een vierde maand, op voorwaarde dat hun kind geen 12 jaar is”, merkt Kris De Schutter op. Hij is advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht bij het kantoor Loyens & Loeff.

Wanneer gaat de regel van kracht?

“Het verlof komt neer op een (gedeeltelijke) schorsing van het arbeidscontract: de ouder die met verlof gaat, wordt voor die dagen niet betaald door zijn werkgever. Voor die vierde maand kunnen alleen de ouders van een kind dat na 8 maart 2012 geboren is, aanspraak maken op een uitkering. Ouders van kinderen tot 12 jaar mogen die vierde maand ook nemen, maar dan volledig onbezoldigd.”

Hoe hoog ligt de uitkering?

“Die hangt af van het type ouderschapsverlof. De uitkering ligt op 771,33 euro per maand voor een voltijdse onderbreking. Let op: die uitkering wordt belast.”

“Voor het ouderschapsverlof kan de werknemer kiezen tussen drie formules: maximaal 4 maanden voltijds, maximaal 8 maanden bij een halftijds uurrooster of maximaal 20 maanden voor wie een vijfde verlof neemt. Voor die drie types gelden ook verschillende minimumtermijnen.” “Je moet wel al 12 maanden in dienst van de onderneming zijn, vooraleer je recht hebt op dit ouderschapsverlof.” 

Indien je ouderschapsverlof neemt, bouw je je officiële pensioenrechten verder op.

“Maar sommige bedrijfspensioenplannen volgen deze regel niet. Ook telt het verlof niet om meer recht op vakantiedagen op te bouwen. Omdat je arbeidscontract een wijziging onderging, krijg je meestal al in december het vakantiegeld uitbetaald.”

Kan de werkgever jouw aanvraag voor ouderschapsverlof weigeren?

“Het gebeurt dat de werkgever voorstelt om het verlof uit te stellen en dus veel later te nemen, wat dikwijls voor de werknemer een signaal is om het beter niet op te nemen. Voor een ouder die in juli of augustus wenst te genieten van ouderschapsverlof, is een uitstel tot november zinloos.”

“In principe is een werknemer in ouderschapsverlof beschermd tegen ontslag, tenzij de werkgever kan bewijzen dat het ontslag geen verband houdt met het verlof en bijvoorbeeld nodig is om economische redenen of omwille van ondermaats presteren. De opzegvergoeding bij ontslag wordt berekend op basis van een (fictief) voltijds loon.”

Goed om weten: het ouderschapsverlof komt bovenop de 15 weken bevallingsrust voor de moeder en het geboorteverlof van 10 dagen voor de vader.

Voor een volledig overzicht van de vergoedingen, ga naar www.rva.be.

Nog vragen?

Chat op woensdag 9 mei met Kris De Schutter!