Betaalt mijn werkgever de inentingen die ik nodig heb als ik voor het werk reis?

"Voor mijn werk reis ik vaak naar andere landen waarvoor ik mij moet inenten tegen bijvoorbeeld gele koorts of malaria. Tot nu toe heb ik dat altijd zelf betaald, maar klopt dat eigenlijk wel? Zijn die kosten niet voor mijn werkgever?"
Het antwoord van AristA

Het antwoord op deze vraag vinden we terug in het KB van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk.

Voor alle werkzaamheden waarbij zich een risico op blootstelling kan voordoen, dient de werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers te bepalen. Dat moet hij doen om het risico voor de gezondheid of veiligheid van de werknemers te kunnen beoordelen en vast te stellen welke maatregelen er moeten genomen worden. Indien blijkt dat er een mogelijke blootstelling is aan agentia waarvoor een doeltreffend vaccin beschikbaar is, moet de werkgever dewerknemers de mogelijkheid bieden zich te laten inenten. Dit mag gebeuren tijdens de werkuren en de werkgever zal zowel de kost van de vaccinaties als van de arbeidstijd ten laste moeten nemen.

Alhoewel de wetgeving niet specifiek verwijst naarwerkzaamheden in het buitenland zijn hier toch dezelfde bepalingen van toepassing, gezien een werknemer in opdracht van een werkgever in het buitenland gaat werken.

Wat de vaccinaties betreft gaat het voornamelijk over tetanus, difterie (en polio), hepatitis B en A (endemische gebieden), landspecifieke zoals gele koorts, tyfus alsook malariaprofylaxie.