België: topland om te werken

Het European Trade Union Institute (ETUI), het onderzoeksorgaan van de Europese vakbond EVV, heeft een rangschikking opgesteld van de EU-landen waarin het het best is om te werken. In deze Job Quality Index, die is gebaseerd op cijfers uit 2010, doet België het behoorlijk goed. Ons land moet alleen Zweden, Nederland en koploper Denemarken laten voorgaan.

Om de Job Quality Index samen te stellen werd rekening gehouden met een aantal variabelen: het gemiddelde loon, het aantal werknemers dat onvrijwillig deeltijds werkt, werkuren, work-life balans, arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en carrièremogelijkheden.

Salaris

België heeft de op één na hoogste brutolonen, en moet alleen Nederland laten voorgaan. De Oost-Europese staten hebben de laagste lonen. Bulgarije, Letland en Roemenië zijn de hekkensluiters.

Het onderzoek stipt wel het grote verschil tussen de bruto- en nettolonen in België aan, maar wijst er tegelijk op dat dit niet noodzakelijk slecht hoeft te zijn. Socialezekerheidsbijdragen komen immers onrechtstreeks ten goede aan de werknemers, omdat er allerlei sociale voordelen mee gefinancierd worden.

Sterke stijger

Ook op het vlak van werkuren en work-life balans scoort België, samen met de Scandinavische landen, bijzonder goed. België is trouwens één weinige landen waar de jobkwaliteit significant verbeterd is tegenover het vorige onderzoek in 2008. Dat wijst erop dat ons land minder last heeft van de crisis dan enkele van onze buurlanden.

Bekijk de volledige rangschikking

  Land Job Quality Index (score op 100)
1. Denemarken 84
2. Nederland 79
3. Zweden 76
4. België 74
5. Luxemburg 69
6. Verenigd Koninkrijk 62
7. Ierland 61
8. Hongarije 59
9. Litouwen 57
10. Duitsland 55
11. Finland 55
12. Cyprus 55
13. Letland 53
14. Portugal 53
15. Oostenrijk 53
16. Polen 52
17. Frankrijk 51
18. Estland 49
19. Malta 46
20. Bulgarije 45
21. Roemenië 43
22. Tsjechië 43
23. Italië 41
24. Slovakije 39
25. Spanje 38
26. Slovenië 33
27. Griekenland 1
Gemiddelde EU 52

Bron: Job quality in the crisis - an update of the Job Quality Index