Belg steeds vaker afwezig op het werk

Gedemotiveerde werknemers zijn vaker ziek dan hun gemotiveerde collega's. En blijkbaar hebben Belgische bedrijven het moeilijk om dit fenomeen in te dijken ...

Volgens een recent onderzoek van SD Worx gaat het absenteïsme in Belgische ondernemingen sinds 2002 alleen maar in een stijgende lijn. 2012 was een recordjaar.

Absenteïsme van lange duur - langer dan één maand - klom van 1,56% in 2008 tot 2,33% in 2012. De redenen moeten we volgens SD Worx zoeken bij de crisis, de werkdruk, demotivatie en een ouder wordende beroepsbevolking.

Loonkost

Het absenteïsme van de korte termijn is een belangrijke kost voor een bedrijf. In 2012 gaf een Belgische onderneming met 100 werknemers gemiddeld 88.955 euro uit aan gegarandeerd salaris voor zieke werknemers. Dat is 13% meer dan in 2008.

In grote ondernemingen maakt SD Worx gewag van een 'manifeste verzuimcultuur'. Een werknemer is er gemiddeld 54 uur afwezig per jaar, terwijl dat in KMO's gemiddeld 33 uur is.

"Verzuim gedogen, is verzuim creëren," zegt SD Worx-consultant Koen De Valck. "In kleine bedrijven is het veel moeilijker afwezig te blijven, omdat de baas zijn mensen kent, met hen samenwerkt en verzuimers sneller aanspreekt op hun gedrag. In grote, anonieme organisaties kunnen mensen er makkelijker de kantjes af lopen."

Sectoren

In de social profit ligt het ziekteverzuim het hoogst. In de industrie ligt het ziekteverzuim het laagst. Ook blijken deeltijdse werknemers meer afwezig dan voltijdse. Iemand die deeltijds werkt is gemiddeld 56 uur per jaar afwezig, een voltijdse collega is dat gemiddeld 43 uur.