Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Bazen nemen meer verlof dan werknemers (infografiek)

De Amerikaanse site CareerBuilder onderzocht hoeveel dagen Amerikaanse werknemers en managers vrijaf nemen per jaar. En de resultaten zijn bijzonder.

Contact houden

In 2012 zullen in totaal 81% van de managers enkele dagen ertussenuit knijpen, terwijl maar 65% van de werknemers eventjes uitblazen. Slechts 17% van de werkende beroepsbevolking doet dat voor meer dan 10 dagen. Bijna een kwart van de werknemers geeft aan dat ze ooit bleven werken terwijl hun gezin op reis ging zonder hen. Drie op de tien werknemers die toch de deur van het kantoor (voor even) achter zich dichttrekken houden toch contact met de werkplek via telefoon of mail.

Geen recht op betaald verlof

De cijfers zijn zeker deels te verklaren door het strenge vakantieregime in de VS. Werkenden hebben er geen recht op betaalde, vrij op te nemen vakantiedagen, en in veel privé-ondernemingen zijn zelfs feestdagen als Nieuwjaar, Thanksgiving en Kerstmis niet automatisch vrije dagen.

Federale instellingen en onder andere banken en postkantoren sluiten wel de deuren. Bepaalde werknemers kunnen wel aanspraak maken op maximaal twaalf weken onbetaald verlof per jaar, bijvoorbeeld bij zwangerschap of ziekte. Dat is zo bij bedrijven waar meer dan vijftig personeelsleden aan de slag zijn of in de publieke sector.