Arbeidsmarkt: wat zijn de nieuwe regels vanaf 2011?

1 januari is de dag waarop we overladen worden met allerlei nieuwe wetten, regels en bepalingen. Door de afwezigheid van een ‘echte regering’ liggen dit jaar nog veel projecten nog in de schuif. Een update voor 2011.

Nieuw: de elektronische maaltijdcheques

Het huidige systeem vertegenwoordigt 250 miljoen maaltijdcheques per jaar. Om de administratieve lasten voor de werkgevers te vergemakkelijken en te voorkomen dat er tonnen papier gebruikt worden voor de vervaardiging van deze maaltijdcheques, kwam de regering met het idee van elektronische maaltijdcheques. De Koninklijke Besluiten ter uitvoering van dit systeem werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 november 2010.

Vanaf 1 januari 2011 zullen de elektronische maaltijdcheques geleidelijk aan hun verschijning maken op het Belgisch grondgebied. De werknemer zal vanaf dan genieten van een ondersteuning (afhankelijk van de uitgever zal dat waarschijnlijk een chipkaart zijn) die toelaat om voedseluitgaven te betalen dankzij een maaltijdchequerekening. Behalve in geval van verlies of diefstal, zal deze ondersteuning gratis zijn voor de werknemer.

Bioproducten kopen met ecocheques

Vanaf 1 januari kan de consument zijn ecocheques ook kunnen gebruiken om biologische voeding te kopen. Het is de Nationale Arbeidsraad die hierover gestemd heeft. De cheques, waarvan het succes een discussiepunt is, verschenen als onderdeel van een interprofessionele overeenkomst in 2009-2010 en zijn bedoeld om ecologsiche diensten en producten mee aan te kopen.

Indexatie van de jaarlijkse salarissen

Goed nieuws: vanaf januari is er een loonstijging van 2,5 % voor 400.000 werknemers. Ongeveer 400.000 werknemers die afhangen van het aanvullend nationaal paritair comité (PC 218), ofwel bijna een kwart van de werknemers uit de privé-sector zullen in januari kunnen genieten van een loonstijging van ongeveer 2,5% als gevolg van de jaarlijkse indexering.

Nieuw interprofessioneel akkoord voor 2011-2012

Op dit moment is er nog geen interprofessioneel akkoord. De afwezigheid van een regering en de huidige politieke situatie bemoeilijkt het bekomen tot een akkoord. Als het akkoord er komt, zal dit het resultaat zijn van de onderhandelingen tussen de sociale partners. Welke zijn de hete hangijzers voor de periode 2011-2012? lees het hier.