50-plus en je job kwijt? Je bent niet kansloos!

Je bent vijftig of ouder en je verliest je baan. We mogen eerlijk zijn: je kansen op de arbeidsmarkt liggen niet hoog. Toch ben je niet helemaal kansloos.

 

Het etiket ‘oudere werknemer’ krijg je vandaag al vanaf 45 jaar opgekleefd. Maar binnen afzienbare tijd zal deze groep, samen met die van de 50-plussers, het grootste deel van de werkende klasse uitmaken. Vandaag groeit zelfs het aantal werkzoekende 60-plussers, daartoe aangezet door de federale regering. We moeten allemaal langer werken, en dat doen we niet alleen om de pensioenen betaalbaar te houden, het moet ook van Europa, dat België aanport om zijn activiteitsgraad op te krikken.

 

Hardnekkige clichés bijstellen

Een nieuwe job vinden is voor ouderen verre van eenvoudig. Zij krijgen beduidend meer negatieve reacties op sollicitaties, zo heeft de Universiteit Gent recent onderzocht. Gemiddeld ontvingen kandidaten van 44 en 50 jaar 39 procent minder uitnodigingen voor een jobgesprek dan kandidaten van 38 jaar. Als je bovendien een grillig carrièreverloop hebt en bijvoorbeeld enkele jaren een totaal andere job hebt uitgeoefend dan waarvoor je solliciteert, krijg je zelfs 65 procent minder uitnodigingen voor een jobinterview.

 

Van oudere werknemers is in de loop der jaren een negatief beeld opgebouwd, dat blijkbaar moeilijk bijgesteld of genuanceerd kan worden. In heel wat bedrijven heerst de veronderstelling dat oudere werknemers duur zijn, minder productief, vaker ziek, vastgeroest en uitgeblust, niet flexibel genoeg, niet (meer) geïnteresseerd om nog bij te leren, … Maar wanneer er krapte in het aanbod optreedt, bijvoorbeeld voor jobs met specifieke competenties in een bepaalde regio, blijken bedrijven ineens veel meer bereid om 50-plussers aan te werven.

 

Outplacement en interim kunnen een oplossing bieden

Overgekwalificeerd is nog een cliché dat aan oudere werknemers kleeft. Zij kunnen nochtans heel wat redenen hebben om te solliciteren naar een baan die op het eerste gezicht een stap terug lijkt: minder eindverantwoordelijkheid, dichter bij huis, een betere balans werk-privé, een vier- of zelfs driedagenwerkweek, … In Scandinavische landen is deze vorm van ‘demotie’ goed ingeburgerd. Maar bij ons moeten heel wat bedrijven, maar ook oudere sollicitanten, deze mentale stap nog zetten. Voor sommige kandidaten kan het ook omgekeerd: omdat hun kinderen vaak het huis uit zijn, kunnen ze net flexibeler werken. Ook in dat verband moeten de geesten vaak nog rijpen.

 

Als werkloze vijftigplusser blijf je in ieder geval beter niet bij de pakken zitten. Outplacement kan daarbij hulp bieden. Vanaf 1 januari 2016 kan een ontslagen werknemer dat aanbod overigens niet meer weigeren. Een vrij succesvol kanaal om aan nieuw werk te geraken, blijkt interimarbeid. In 2014 begeleidde de uitzendsector 34.245 50-plussers naar een nieuwe baan, zo weet federatie Federgon. Door de groeiende vraag naar uitzendkrachten komen daar sowieso meer ouderen aan de bak.