5 gouden tips voor De Lijn: hoe bestrijd je ziekteverzuim?

Hoge absenteïsmecijfers bij De Lijn, zo bleek deze week. Het personeel van De Lijn is gemiddeld 18 dagen per jaar afwezig. Hoe kan je als bedrijf het absenteïsme indijken?

5 tips voor bedrijven die ziekteverzuim willen tegengaan:

1. Redenen van verzuim

Voor een goed beleid rond ziekteverzuim kan je als bedrijf best de redenen van het absenteïsme in kaart brengen. Betrek de externe dienst preventie daar ook bij. Hoe meer je weet, hoe beter je de problematiek ook kan bestrijden.

2. Communicatie

Wanneer je een ziekteverzuimbeleid opstelt, probeer dan de verschillende niveau’s in het bedrijf hierbij te betrekken. Communiceer de regels ook goed naar alle werknemers, zo is iedereen op de hoogte en zijn er geen verschillen tussen diensten of afdelingen.

3. Betrokken

Hou contact met de zieke. Niet om hem of haar te controleren, maar uit oprechte bezorgdheid. Het maakt dat je werknemer zich betrokken blijft voelen. Hou je ook bezig met de werknemers die het werk moeten opvangen, en erken hen daarin.

4. Ondersteun leidinggevenden

Ondersteun leidinggevenden in hun ziekteverzuimgesprekken. Welke vragen mag je tijdens zo’n gesprek wel stellen, welke niet. Moet je tussentijds contact houden? Het zijn allemaal vragen waarmee ook een leidinggevende worstelt.

5. Meten is weten

Meet de resultaten van je ziekteverzuimbeleid. Wees daarbij alert dat je de juiste cijfers met elkaar vergelijkt. Zo is frequent verzuim van korte duur meer belastend voor het bedrijf dan langdurig ziekteverzuim. Voor dit laatste kan namelijk een lange termijn oplossing gevonden worden.

Bron: HR Connect