15 landen waar het beter leven is dan in België

Ondanks het wispelturige weer en onze vaak surrealistische politiek wonen de meesten van ons graag in België. Nochtans zijn er in de wereld vijftien landen waar het nog aangenamer leven is  …

Volgens de Better Life Index van de OESO zijn de inwoners van Australië het gelukkigst. De organisatie heeft elf aspecten van het dagelijkse leven onderzocht in haar 34 lidstaten en in Brazilië en China. Concreet gaat het over de inkomens, huisvesting, werkgelegenheid, gezondheid, samenleving, onderwijs, milieu, voldoening, burgerschap, veiligheid en het evenwicht tussen werk en privé.

In de rangschikking volgen na Australië Zweden, Canada en Noorwegen. Wie in een aangenaam land wil wonen, mag dus niet te kouwelijk zijn.

Een mooi leven in België?

België bezet in de rangschikking de zestiende plaats, wat een gemiddelde score is. De sterke punten van ons land zijn het evenwicht tussen werk en privé, de inkomens (vierde plaats) en de huisvesting (vijfde plaats).

Wat de inkomens betreft: daarbij houdt de OESO rekening met het gezinsinkomen, de lonen en de vermogens. Per jaar ontvangt een Belg gemiddeld 26.874 dollar, tegenover het OESO-gemiddelde van 23.047 dollar. De enige landen die beter scoren zijn de Verenigde Staten, Zwitserland en Luxemburg. Er is in België nochtans een grote kloof tussen rijk en arm, aangezien de 20% rijksten van ons land ongeveer vier keer zoveel verdienen als de 20% armsten.

Op het gebied van veiligheid (dertigste plaats) doet België het helemaal niet goed. Van de landen die de OESO onderzocht heeft, halen enkel Israël, Estland, Chili, Brazilië en Mexico een nog slechtere score.

Dertig uur per week werken

Gemiddeld werkt de Belg 1.577 uren per jaar (dertig uur per week), wat heel wat minder is dan het OESO-gemiddelde van 1.776 uren.

Ook qua werkgelegenheid scoort ons land onder het OESO-gemiddelde: 62% van de Belgen tussen 15 en 64 heeft een betaalde job, tegenover een gemiddelde van 66%.

De 15 landen waar het goed leven is

1

Australië

2

Zweden

3

Canada

4

Noorwegen

5

Zwitserland

6

Verenigde Staten

7

Denemarken

8

Nederland

9

Ijsland

10

Verenigd Koninkrijk

11

Nieuw-Zeeland

12

Finland

13

Oostenrijk

14

Luxemburg

15

Ierland