10 signalen die wijzen op een nakende burn-out

Beter voorkomen dan genezen, een regel die des te meer geldt bij een burn-out. Om tijdig te kunnen ingrijpen, is het belangrijk de signalen te herkennen, te erkennen en erop in te spelen. Wij lijsten de 10 duidelijkste symptomen op.
 

1. Verveling. Het is normaal dat je af en toe liever elders zou zitten dan op je werk. Mensen met burn-out hebben dit gevoel constant. Ze vervelen zich omdat ze niet langer enthousiasme kunnen opbrengen voor hun taken.

2. Te veel werk. Wie te veel en te hard werkt en constant onder tijdsdruk staat is extra gevoelig voor vermoeidheid, stress en uiteindelijk burn out.

3. Te weinig werk. Heel verrassend maar ook een tekort aan taken of opdrachten kan leiden tot een burn-out. Wanneer je werkt, heb je het gevoel nodig dat je een nuttige bijdrage levert binnen je bedrijf. Werknemers die voortdurend onder hun potentieel werken krijgen het gevoel dat ze hun tijd verprutsen en raken daardoor zwaar gefrustreerd.

4. Stress. Als je dagelijks een job moet doen die je veracht, kan je ernstig gestresseerd raken. Hoe die stress zich precies uit, hangt af van persoon tot persoon.

5. Tijdbewustzijn. Kijk je vaak op je horloge? Heb je het gevoel dat er uren voorbij zijn terwijl de klok amper een kwartier later aanwijst? Mensen met een burn-out zijn extreem gevoelig voor tijd. Ze gebruiken het vooruitgaan van de tijd als een middel om hen door de dag te helpen. Daarnaast hebben ze het gevoel dat de tijd dat ze niet moeten werken veel sneller voorbij gaat. Mensen die met plezier werken daarentegen vinden net dat hun dag snel voorbij is.

6. Concentratiestoornis. Mensen met een burn-out putten geen plezier noch voldoening uit hun werk en hebben bijgevolg de grootste moeite om zich te blijven concentreren. Als je blijft staren naar hetzelfde computerscherm of als je blijft prutsen aan een opdracht is het misschien niet slecht om even na te denken.

7. Lage eigenwaarde. 'Je bent wat je doet' Zo ervaren de meeste mensen hun werksituatie. Het directe gevolg van die opvatting is dat wanneer je je eigen werk niet al te hoog inschat, je eigenwaarde mee de dieperik ingaat.

8. Teruggetrokken. Mensen die met een burn-out kampen, zonderen zich af en gedragen zich introvert. Hun collega's zien ze als mensen die het er in gelijkaardige omstandigheden wel goed vanaf brengen. Ze kunnen alleen maar besluiten dat het probleem bij henzelf ligt.

9. De dag niet aankunnen. Het gebeurt dat mensen het zo zwaar te pakken hebben dat overgeven het eerste is wat ze doen wanneer ze wakker worden. En dat allemaal omdat de gedachte aan werk zo afschuwelijk is. Als je jezelf keihard moet dwingen om uit je bed te komen, zit je waarschijnlijk al in een gevorderde fase van job burn-out.

10. Ook lichamelijke klachten kunnen belangrijke signalen zijn: vermoeidheid, spierpijn, nekpijn, rugpijn, …

Lees het volledige dossier over burn-out.

In samenwerking met ISW Limits

asset/32566