1 op 3 Vlamingen wil op zijn 60ste met pensioen

Er is nog werk aan de winkel als we de werkzaamheidsgraad en de reële pensioenleeftijd in Vlaanderen willen optrekken. Dat is de voornaamste conclusie uit een bevraging die het ESF-agentschap Vlaanderen bij 2.400 Vlamingen liet uitvoeren.

Hoe kijkt de Vlaming aan tegen 'werken', ruim een jaar nadat de economische crisis in alle hevigheid toesloeg? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen peilde in augustus en september van dit jaar bij 2.400 Vlamingen naar hun attitude en opvattingen rond werk. De meest opvallende conclusie van het onderzoek is dat het, alle heisa rond het generatiepact en de impact van de crisis ten spijt, nog altijd wachten blijft op een mentaliteitswijziging rond de pensioenleeftijd. 1 op 3 Vlamingen geeft aan met zestig op pensioen te willen gaan. Bij de ondervraagde 16- tot 20-jarigen lijkt het hek helemaal van de dam: zij verwachten op hun vijftigste met pensioen te kunnen gaan.

Leven om te werken, niet omgekeerd

Mocht je er, na wat voorafging, nog aan twijfelen: Vlamingen werken om te leven, en niet omgekeerd. Het 'ik-aspect' weegt duidelijk een stuk zwaarder door dan de job op zich. Een aangename werksfeer, sociaal contact met de collega’s, kansen op zelfontplooiing en een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd komen als belangrijkste aspecten van de werkbeleving uit de bus.

De voornaamste resultaten op en rijtje:

1. 85 procent van de Vlamingen werkt om te voorzien in het levensonderhoud. Sociaal contact (68,5%) en zelfontplooiing (68%) zijn twee andere belangrijke drijfveren.
2. Ruim 6 op 10 Vlamingen vinden dat ze zelf hun eigen carrière kunnen bepalen en sturen.
3. Vlamingen verwachten opleiding en begeleiding van hun werkgever, in die zin zelfs dat de werkplek op dat vlak een stuk hoger scoort dan de school.
4. 4 op 10 Vlamingen vinden het lastig om werk en privé vlot te combineren. Vooral de jongere generaties scoren minder goed op dat vlak.
5. Loopbaanbegeleiding is weinig populair, en 35 procent van de ondervraagden heeft er zelfs geen mening over.

Tekst: Filip Michiels