"Mijn fiets is gestolen op het werk. Is mijn baas aansprakelijk?"

"Zoals altijd kwam ik vorige dinsdag met mijn fiets naar het werk. Hoewel ik hem vastmaakte aan het rek voorzien op onze parking, bleek hij 's avonds verdwenen. Kan ik een vergoeding vragen aan mijn baas?"
Het antwoord van SD Worx

De aansprakelijkheid van de werkgever 

Verplichte bewaargeving

In de Arbeidsovereenkomstenwet lezen we dat een werkgever als een ‘goede huisvader’ moet zorgen voor de persoonlijke voorwerpen die de werknemer verplicht in bewaring moet geven. Bij gebrek aan verdere verduidelijkingen in de wet mag het begrip 'persoonlijke voorwerpen' ruim worden ingevuld, en betreft het dus alle mogelijke zaken die een werknemer bij zijn werkgever in bewaring moet geven en dus niet bij zich kan/mag houden. Denken we maar aan geld, kleding, enz. 

De werkgever kan zich niet ontdoen van deze aansprakelijkheid, zelfs niet bij arbeidsreglement. Hij moet er meerbepaald voor zorgen dat hij voorziet in veilige bewaarplaatsen of van hangsloten voorzienbare kasten.  Als deze voorwerpen worden beschadigd of ontvreemd, is de werkgever hiervoor aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat er overmacht is opgetreden en/of alle nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen.

Vrijwillige bewaargeving

Gaat het daarentegen om persoonlijke voorwerpen die vrijwillig afgegeven of ergens opgeborgen kunnen worden dan gelden hier de regels van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de ‘vrijwillige bewaargeving’.   Het kan hier gaan om bijvoorbeeld fietsen, auto’s,…

De aansprakelijkheid van een bewaarnemer (in casu de werkgever) is veel beperkter. Hij moet de zaak bewaren met de nodige zorg die hij ook aan zijn eigen zaak zou besteden. In toepassing van het burgerlijk recht is het bovendien mogelijk dat de bewaarnemer (de werkgever dus) zijn aansprakelijkheid inperkt of zich er (deels) aan onttrekt.

I.s.m. SD Worx