"Mijn collega klaagt en zaagt voortdurend. Ik ben het beu, kan ik iets doen?"

"Mijn collega klaagt en zaagt voortdurend. Ik vind dat het de sfeer op het kantoor wat naar beneden haalt en wil er vooral zelf niet in meegaan. Kan ik er iets aan doen?"

Het advies van Sofie Vuerstaek, ISW Limits:

Wees een luisterend oor

Klagen is niet per se negatief. Voor sommigen is het een goede manier om hun frustraties en andere negatieve emoties een plaats te geven. Over een probleem klagen, kan opluchten en het probleem minder groot maken. Indien je collega dan ook af en toe zijn of haar hart wilt luchten, is het een vorm van collegialiteit om een luisterend oor te bieden. Indien dat voor jou op dat moment past uiteraard.

Indien je je collega systematisch begint te negeren of zelfs ontwijken, is er het risico dat dit zijn of haar klaaggedrag alleen maar voedt. Je collega voelt zich op deze manier immers erg onbegrepen en gaat mogelijks nog meer de neiging hebben om anderen van zijn of haar redenen tot klagen te overtuigen.

Baken af in tijd en plaats

Af en toe een luisterend oor bieden kan dus goed en vriendschappelijk zijn. Maar indien het je zelf in de problemen brengt doordat je je eigen werk op het einde van de dag niet afkrijgt of scheve blikken krijgt van je baas doordat jullie veel onder elkaar praten, kan je deze gesprekken beter afbakenen in tijd en plaats. Het is niet gemakkelijk en we ervaren het als onbeleefd om aan iemand aan te geven dat het op een bepaald moment niet goed voor je uitkomt om naar hem of haar te luisteren, dat je er de tijd niet voor hebt of zelf veel aan je hoofd hebt.

Vergis je niet, als je niet oprecht luistert, zal je gesprekspartner dit toch wel merken. In dat geval kan je beter eerlijk zijn en aangeven dat het je nu niet uitkomt om een gesprek aan te gaan of op het verhaal in te gaan. Geef eventueel wel een alternatief. Misschien kan je voorstellen om tijdens de middag iets te gaan eten of tijdens de pauze even tot buiten te gaan. Op die manier krijgt je collega juist meer het gevoel dat je oprecht tijd voor hem of haar wilt maken en zal dit zeker appreciëren.

Wees eerlijk, met respect voor de ander en voor je eigen grens

Indien je voelt dat het klaaggedrag van een collega teveel geworden is voor je doordat dit zo vaak gebeurt en al zo lang aanhoudt, kan je beter eerlijk zijn en aangeven wat het effect van dit klaaggedrag op jou is. Dat je er zelf gedemotiveerd of ontmoedigd door raakt.

Doe dit uiteraard met het nodige respect voor de andere persoon. Spreek vanuit de IK-vorm en benoem het effect van het klaaggedrag op jou. Bijvoorbeeld: ‘ik vind het moeilijk dat je verschillende keren op een dag opnieuw over dit onderwerp begint. Hierdoor kom ik soms in tijdsnood met mijn werk en raak is zelf soms ontmoedigd. Ik wil je graag helpen en naar je verhaal luisteren, maar liefst op een vooraf afgesproken moment. Zodat ik met mijn volle aandacht bij je verhaal kan zijn.’.

Zet de persoon aan tot actie

Indien een persoon blijft klagen maar weinig actie onderneemt om zijn probleem ook daadwerkelijk aan te pakken, maak deze persoon hier dan van bewust. Bijvoorbeeld ‘ik merk dat dit je heel hoog zit en ik vraag me af wat je al concreet aan acties hebt ondernomen om er iets aan proberen te doen of om het met iemand te bespreken. Ik wil je eventueel wel mee helpen zoeken naar een oplossing als dat je zou helpen.’.

Eventueel kan je de persoon aanraden een gesprek met de leidinggevende aan te gaan indien het werkgerelateerde problemen betreft. Of naar een vertrouwenspersoon indien het om een onderwerp gaat dat minder gemakkelijk bespreekbaar is met de leidinggevende.

Weersta zelf aan de verleiding

Ook al kan het ons storen als iemand veelvuldig tegen ons ‘afloopt’, we kunnen gemakkelijk geneigd zijn om mee op de klaagmolen te springen en zelf een klagende houding aan te nemen. Indien dit af en toe het geval is en het je oplucht, prima. Maar indien je achteraf merkt dat je je er niet goed bij voelt dat je meegegaan bent in het klaaggedrag, is het toch belangrijk van je hier op voorhand tegen in te dekken.

Probeer je dan ook te verzetten tegen de neiging om helemaal mee op te gaan in het klaaggedrag. Het gevoel in je achterhoofd nemen dat je kan hebben indien je op een dag veel werk hebt verzet en efficiënt hebt kunnen werken, kan helpen.

Zoek samen naar een andere manier

Misschien kunnen jullie samen naar andere manieren zoeken om om te gaan met frustraties. Met een aantal collega’s gaan sporten tijdens de middag of nog een pintje pakken na het werk zijn maar enkele ideeën. Op die manier zoeken jullie samen een uitlaatklep en verbetert dit de relaties met de collega’s.

I.s.m. ISW Limits

asset/32566