"Mijn collega heeft een drankprobleem. Wat kan ik doen?"

"Ik heb een collega stiekem zien drinken, en soms ruikt hij van ’s morgens vroeg naar alcohol. Wat kan ik doen?"
Het advies van Anke Luts van ISW Limits

Alcohol drinken zorgt er onder andere voor dat we ons anders gaan gedragen, dat we concentratieproblemen hebben en dat we gevaar anders inschatten. Ons gezond verstand zegt ons dan ook dat alcohol en werken niet samen gaan. Iemand met een alcoholprobleem zal dit echter sterk minimaliseren.

Alvorens onmiddellijk hierop te reageren is het goed om volgende zaken in het achterhoofd te houden:

  • Sinds 2010 werd immers elke werkgever verplicht om tenminste een intentieverklaring te hebben omtrent een alcohol- en drugsbeleid. Bijgevolg is het goed om in eerste instantie het beleid van je eigen organisatie te kennen. Wat mag en wat mag niet? Dit verschilt van organisatie tot organisatie. Zo zijn er organisaties die een volledige nultolerantie hanteren, organisaties die alcohol enkel en alleen toelaten op bedrijfsuitstappen en bijvoorbeeld organisaties die één of twee consumpties met alcohol tijdens de pauze wel tolereren. Het spreekt voor zich dat je best iets onderneemt wanneer je merkt dat je collega dit beleid overtreedt.
  • Op de tweede plaats is het goed om het gevaar in te schatten van het alcoholgebruik van je collega op het werk. Zo is het evident dat de gevolgen van iemand die drinkt aan zijn bureau en die geen belangrijke beslissingen moet nemen minder groot zijn dan iemand die op de baan moet. Nog erger zullen de gevolgen zijn voor iemand die gevaarlijk werk levert of werkt met gevaarlijke producten of machines. Ondanks dat er in jouw organisatie misschien geen echt alcoholbeleid bestaat, doe je er toch in elk geval goed aan om te ageren wanneer je merkt dat je collega of zijn omgeving hierdoor in gevaar wordt gebracht.
  • Voorts is het ook goed om de grootte van het probleem in te schatten. Is dit slechts één keer gebeurd of merk je het wel vaker? Ruik je het, maar functioneert de collega nog wel goed of gedraagt de persoon zich ook echt anders? Wanneer je merkt dat het alcoholgebruik neigt naar alcoholmisbruik of zelfs naar alcoholafhankelijkheid doe je best iets.


Volgende zaken kan je overwegen wanneer je het gevoel hebt dat er iets moet gebruiken met het alcoholgebruik van je collega.

1) Gesprek met je collega zelf

Hoe goed kan je overweg met deze persoon? In welke mate denk je dat je impact hebt op deze persoon? Hoe veilig voel je je om deze persoon zelf aan te spreken? Wanneer je het gevoel hebt dat je een goed contact hebt met je collega is het altijd beter om je bezorgdheid rechtstreeks te uiten aan je collega.

Wanneer je dit doet is het goed om in je achterhoofd te houden dat een alcoholprobleem vaak niet alleen voorkomt, maar juist meestal verweven is met andere problemen. Wijs daarom je collega zeker niet met de vinger, maar tracht een open gesprek aan te gaan waarin jij je bezorgdheid uit en waarin je ruimte maakt voor het verhaal van je collega. Zeg bijvoorbeeld ‘Ik merk de laatste tijd dat je het moeilijk hebt en dat je je anders gedraagt. Ik ben enorm bezorgd om je en wil je graag helpen’.

Het gesprek kan twee richtingen uitgaan:

  • Je collega ontkent het probleem en wilt er niet over spreken: leg dan uit dat je bezorgd bent en dat je klaarstaat indien hij erover wilt praten. Als je van plan bent om het aan de leidinggevende te melden, kan je er best ook open over zijn.
  • Je collega erkent het probleem en begint misschien over achterliggende problemen te praten. Luister en zeg in hoeverre je kan helpen. Je hoeft de problemen van je collega niet zelf op te lossen. Verwijs daarom door naar kanalen zoals vb. www.aavlaanderen.org. Misschien kan de arbeidsgeneesheer ook verdere ondersteuning of advies bieden.

2) Gesprek met je leidinggevende

Als je collega de regels van het bedrijf overtreedt en je merkt dat een gesprek met je collega zelf geen optie is of je probeerde dit reeds zonder succes, kan het goed zijn om je leidinggevende te betrekken bij deze moeilijke situatie. Tracht in dit gesprek voorbeelden aan te halen van gedragingen van je collega waarover jij bezorgd bent en waarvoor je een oplossing zoekt.

I.s.m. ISW Limits